Taskforce Doelmatigheid: maak switchen van studie voor mbo-studenten makkelijker vanaf 2022

Het middelbaar beroepsonderwijs is een belangrijke factor voor het bedrijfsleven. Vanuit het mbo komen studenten beschikbaar die ingezet kunnen worden in het bedrijfsleven. Er zijn echter zeer veel verschillende opleidingen die gevolgd kunnen worden op het mbo. Het grote probleem is echter dat veel mbo studenten niet precies weten wat ze willen en wat ze kunnen. Daar dient een betere voorlichting voor plaats te vinden. Met name op het gebied van beroepsoriëntatie zal er nog veel moeten gebeuren voor (aankomende) mbo-ers. Deze moeten worden begeleid op het gebied van loopbaankeuze.

Naast deze oriëntatie moeten de studenten op het mbo ook gemakkelijker kunnen wisselen als ze een studie volgen. Soms komen ze tijdens de opleiding er achter dat ze meer interesse hebben in een andere richting. De Taskforce Doelmatigheid van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs geeft aan dat er gemakkelijker gewisseld moet kunnen worden tussen de verschillende mbo opleidingsrichtingen. De Taskforce Doelmatigheid richt zich met name op de sectoren zorg en  techniek. In deze sectoren zijn veel vacatures.

Deze worden nauwelijks ingevuld op dit moment. Daarom is er aanwas nodig van nieuwe kandidaten voor het bedrijfsleven. Het mbo is wat dat betreft een hele populaire opstap. Als studenten willen wisselen tussen mbo-opleidingen moeten ze meer mogelijkheden krijgen om dat te doen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld ook kiezen voor een opleiding met meer loopbaanperspectieven zoals de zorg of de techniek.