Tankopslagbedrijf Vopak is negatiever over winstontwikkeling 2017

Vopak is een tankopslagbedrijf dat opslagruimte beschikbaar stelt aan verschillende bedrijven. Vopak verdient geld met deze opslag en heeft daardoor baat bij goed gevulde opslagtanks. Als de bezetting van de tanks lager wordt zal de winst van het bedrijf ook omlaag gaan. Het lijkt er op dat dit nu ook gaat gebeuren daarom is het bedrijf wat negatiever geworden over haar winstontwikkeling over 2017. Naast de lagere bezettingsgraden maakt het bedrijf ook extra kosten door investeringen en heeft het bedrijf ook te maken gehad met negatieve wisselkoerseffecten.

Door al deze negatieve ontwikkelingen verwacht Vopak nu dat haar bedrijfsresultaat of ebitda in totaal 5 tot 10 procent lager zal uitvallen voor 2017.  Vopak had eerder al aangegeven dat de winst van 2016 waarschijnlijk niet zal worden overtroffen in 2017. In 2016 kwam de ebitda van Vopak uit op een bedrag van 822 miljoen euro. Vopak heeft de bezettingsgraad voor de opslagtanks een beetje aangescherpt en heeft deze vastgesteld op 90 procent. Het bedrijf had deze 90 procent eerder als bodempercentage genoemd. In de huidige prognose gaat het bedrijf er vanuit dat de bezettingsgraad niet veel hoger zal zijn dan negentig procent.

In de eerste zes maanden van 2017 viel het bedrijfsresultaat van Vopak zes procent lager uit dan dezelfde periode in 2016. De opbrengsten namen met twee procent af en kwam uit op 669,3 miljoen euro. Gemiddeld waren de tanks van Vopak ongeveer 3 procentpunt minder gevuld. Er was een bezettingsgraad van 91 procent.