Tachtig procent Nederlandse bedrijven werkt duurzamer in 2023 ten opzichte van 2022

Ruim tachtig procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat ze het afgelopen jaar verschillende maatregelen hebben genomen om duurzamer en groener te werken. Dit komt naar voren uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend heeft gemaakt. Volgens het statistiekbureau hebben veel bedrijven de focus gelegd op het beperken van het energieverbruik. Tijdens het onderzoek van het CBS werden verschillende bedrijven benaderd waaronder bedrijven die actief zijn in de industrie, autohandel, retail en de dienstverlening.

Afvalbeperking, emissiereductie en energieverbruik

Van de benaderde bedrijven gaf 82 procent aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden maatregelen in de bedrijfsvoering hebben doorgevoerd ter bevordering van de vergroening. Het verlagen van het energieverbruik werd het meeste gedaan. Daarnaast hebben bedrijven ook de afvalstromen aangepakt. Er werd minder afval geproduceerd en daarnaast werd afval ook beter verwerkt doormiddel van recycling. Tot slot hebben bedrijven ook meer aandacht besteed aan het beperken van de schadelijke emissies. Vooral vervoerbedrijven hebben de focus gelegd op het beperken van de schadelijke emissie. Horeca bedrijven hebben daarentegen juist de nadruk meer gelegd op het terugdringen van het afval. Winkels en autohandelaren leggen de nadruk juist op het beperken van het energieverbruik.

Kleinere bedrijven

Ongeveer 18 procent van de bedrijven heeft dus helemaal niets gedaan aan verduurzaming. Dat is jammer want elk bedrijf kan op dit gebied natuurlijk een bijdrage leveren. De bedrijven die geen aandacht hebben besteed aan verduurzaming deden dat overigens niet omdat ze er geen geld voor hadden. In plaats daarvan gaven ze tegen de onderzoekers aan dat verduurzaming te weinig rendement zou opleveren. In die zin speelt geld voor deze bedrijven wel een belangrijke rol. Bij met name de kleinere bedrijven zou dit aan de orde zijn aldus het CBS.