Stroomuitval en stroomstoringen in 2015

In 2015 had een gemiddeld Nederlands huishouden 33 minuten stroomuitval ten gevolge van een storing in het elektriciteitsnetwerk. De gemiddelde jaarlijkse uitvalduur van het elektriciteitsnetwerk was in 2015 ongeveer 29 procent hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Deze gegevens komen naar voren uit de rapportage van de jaarlijkse cijfers over stroom- en gasuitval van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Grote stroomstoring
De grote stroomstoring aan het einde van de maand maart in 2015 heeft een grote invloed op de gemiddelde uitvalduur. Deze stroomstoring had gevolgen voor de stroomlevering aan woningen en bedrijven in Noord-Holland en Flevoland en was het gevolg van een uitval in het hoogspanningsstation in Diemen. Als deze stroomstoring niet had plaatsgevonden was de gemiddelde uitvalduur veel lager geweest. Waarschijnlijk kwam de uitvalduur dan ongeveer op hetzelfde gemiddelde als in 2014.

Elektriciteitsstoringen
De uitvalduur was in 2015 weliswaar hoger dan in 2014 maar het aantal elektriciteitsstoringen nam wel af. Ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde daalde het aantal storingen in het elektriciteitsnet met 3 procent. Het gemiddeld aantal stroomafnemers dat getroffen werd door de stroomstoringen nam eveneens af. Hierbij was sprake van een afname van 10 procent.

Gaslevering
Met de gaslevering ging het in 2015 goed. Als men kijkt naar de duur dat een huishouden in 2015 zonder gas zat ten gevolge van een storing in het netwerk dan had een huishouden in 2015 gemiddeld iets meer dan 2 minuten geen mogelijkheid om gebruik te maken van gas. Meestal waren de storingen te wijten aan graafwerkzaamheden. Tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden kunnen leidingen per ongeluk worden geraakt. Dit heeft gevolgen voor de woningen die afhankelijk zijn van de stroom en gaslevering door de leidingen.

Reactie van Technisch Werken
Als het aantal storingen in het netwerk afneemt is dat goed nieuws voor de betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet. In de toekomst zal men in Nederland nog wel voor de nodige uitdagingen komen te staan. De overheid wil de elektriciteitscentrales minder productie laten draaien. Het gebruik van elektrische energie die wordt opgewekt door windmolens moet worden bevorderd. Daardoor is men meer afhankelijk van weersinvloeden. Als er weinig wind is moet men zogenoemde black-outs in het elektriciteitsnetwerk zien op te vangen. Dat wordt nog een technisch probleem waar men op dit moment nog niet een concrete oplossing voor heeft.