Streven naar meer arbeidsparticipatie in 2024

In Nederland staan behoorlijk wat vacatures open waarvoor nauwelijks geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. Dat is jammer want bedrijven staan te springen om personeel. Daarnaast zijn er ook mensen in Nederland die maar moeilijk aan een baan kunnen komen omdat ze net niet het juiste profiel hebben. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende werkervaring of beschikken niet over de juiste opleiding. Ook mensen met een beperking konden in 2023 niet gemakkelijk aan een baan komen. Bedrijven maar ook de overheid is dikwijls terughoudend met het aannemen van mensen die niet helemaal aan het gewenste profiel voldoen.

Focus op ontwikkeling van medewerkers in plaats van jacht op ervaren krachten

Het gevolg is dat bedrijven liever een geschikte kandidaat bij concurrenten en collega bedrijven vandaan halen. Zelfs bij gemeenten onderling is er sprake van een concurrentiestrijd als het gaat om personeel. Zo wordt er in Friesland in verschillende gemeenten een verandering doorgevoerd waardoor gemeenten gaan opsplitsen en er meer vacatures ontstaan. De gemeenten proberen vervolgens kandidaten bij elkaar weg te halen om zodoende aan ervaren personeel te komen. Dat is jammer want de andere gemeente kan door het vertrekkende personeelslid worden benadeeld. Dit alles had niet gehoeven als gemeenten meer aandacht zouden besteden aan de arbeidsparticipatie van hun burgers. Door kandidaten aan te nemen die nog niet helemaal geschikt zijn kunnen gemeenten maar ook bedrijven een belangrijk bijdrage leveren aan de arbeidsdeelname van mensen in de regio. Bovendien zorgt het investeren in mensen er vaak ook voor dat er een stevige band ontstaat tussen de werkgever en de werknemer. De focus moet komen op de ontwikkeling van werknemers in plaats van een jacht op ervaren kandidaten die elders een baan hebben.

Arbeidsparticipatie

De ervaren werknemers die zich laten verleiden door meer salaris of betere arbeidsvoorwaarden zijn wellicht niet de mensen die je voor langere tijd voor je organisatie kunt behouden. Een medewerker met een arbeidsbeperking die je de kans geeft om tot bloei te komen in een mooie functie zal dankbaar zijn voor de mogelijkheden die worden geboden. Deze medewerkers kunnen ook voor de toekomst een waardevolle, betrouwbare aanwinst vormen voor bedrijven en overheden. Daarom moet er vanaf 1 januari 2024 veel meer aandacht worden besteed aan de arbeidsparticipatie oftewel de arbeidsdeelname van werkzoekenden die graag een kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien kan het vergroten van de arbeidsparticipatie er voor zorgen dat de uitgaven aan uitkeringen lager worden. Dat is weer goed voor de economie. Bovendien zorgt de deelname aan het arbeidsproces er bij veel mensen voor dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Ze voelen zich nuttig omdat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij.