Strengere regels voor drones in 2016?

Luchtvaartmaatschappijen en -organisaties hebben vrijdag 22 april 2016 een brandbrief gerstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze brandbrief vragen ze aan de regering of alle onbemande vliegtuigen/ drones in de toekomst verplicht geregistreerd mogen worden. Deze verplichte registratie zou in geval van misbruik van drones strafvervolging beter mogelijk kunnen maken omdat drones dan naar de eigenaar kunnen worden herleid.

Er zijn verschillende organisaties die de brandbrief hebben ondertekend.  De KLM en de Schiphol Group behoren ook tot de organisaties die hun handtekening on de brief hebben gezet. Volgens hen vormt het huidige gebrek aan regels voor drones een gevaar voor de bemande luchtvaart. Volgens de organisaties die de brief hebben ondertekend is meer voorlichting nodig over het gebruik van drones. Ook zou er een verplicht brevet gehaald moeten worden voor personen die onbemande vliegtuigen gebruiken.

Om incidenten op luchthavens te voorkomen moeten in drones technische beperkingen worden ingebouwd. Deze technische beperkingen moeten er voor zorgen dat drones niet in de buurt van luchthavens kunnen vliegen of niet boven een bepaalde hoogte kunnen vliegen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft vrijdag in een brief antwoord aan de Tweede Kamer gegeven op de brandbrief. In haar reactie liet ze weten dat ze de voorlichting over het veilig vliegen met drones snel zal gaan intensiveren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van radio-campagnes en advertenties in bladen. Ook worden voorlichtingsposters over drones gepubliceerd op straat.

Het vliegen met drones bij een vvliegveld is verboden.  Toe blijken er drones in de lucht te zijn bij vliegvelden.  Piloten hebben daar melding van gemaakt. Waarschijnlijk worden de regels voor het gebruik van drones eind 2016 nog verder aangescherpt. Gebruikers van recreatieve drones zullen door de strengere regels straks minder hoog en minder ver mogen vliegen met hun drones.

Ook zal Dijksma de technische mogelijkheden bekijken om vliegen in de buurt van luchthavens in te toekomst onmogelijk te maken. Ook de straffen voor misbruik van drones moeten zwaarder. Dat zorgt er voor dat mensen wel uitkijken om in de buurt van vliegvelden te vliegen met drones. Voordat de straffen ingevoerd worden zal er eerst overleg plaatsvinden tussen Dijksma en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze twee ministeries gaan eerst bekijken of de straffen die momenteel opgelegd kunnen worden bij een overtreding met drones hoog genoeg zijn of verzwaard moeten worden.

Reactie van Technisch Werken

Drones worden steeds goedkoper en technisch geavanceerder. Voor bijna iedereen is het mogelijk om een drone aan te schaffen.  Maar dat maakt iemand nog niet een verantwoorde gebruiker van deze onbemande vliegtuigjes. Er is een bepaalde kennis en een bepaald veiligheidsbesef voor nodig om de drones goed en veilig te gebruiken.  Niet alleen in de buurt van vliegvelden kunnen ernstige incidenten ontstaan,  ook in woonwijken kunnen ongelukken gebeuren. Drones kunnen namelijk ook mensen en dieren verwonden en schade toebrengen aan eigendommen. Ook in die gevallen moet een passende straf of oplossing geboden kunnen worden.  Voorkomen van problemen is natuurlijk altijd beter. Daarom moet de voorlichting over drones eerst beter worden.