Storm levert zoveel windenergie dat de energieprijzen in maart 2021 tijdelijk onder de nul zijn gezakt

Door de harde wind kunnen windmolens enorm veel elektrische energie opwekken. Voor zaterdag zijn daardoor de prijzen van elektrische stroom hard gedaald. Er werd teveel elektrische energie opgewekt ten opzichte van de vraag. Daardoor zijn de prijzen van elektrische energie zelfs onder de nul euro gezakt. Ook de termijnmarkt in België, Duitsland en Denemarken hebben net als Nederland hier mee te maken. Er is sprake geweest van een zogenaamd overaanbod aan elektriciteit. Dat zorgt er voor dat er teveel elektrische stroom is waar men feitelijk nergens mee naar toe kan. Deze ontwikkeling komt nu voor en zal in de toekomst vaker voorkomen. Er worden meer windmolens geplaatst waardoor er ook meer elektrische energie uit windkracht wordt opgewekt. Als er veel windkracht aanwezig is kan de hoeveelheid elektrische energie explosief gaan toenemen. Dan ontstaan er zogenaamd negatieve prijzen voor elektrische stroom.

Windmolens uitzetten om kerncentrales te laten draaien?

In België werd zelfs zoveel elektrische energie opgewekt door windmolens dat ze besloten hebben een deel van de windmolens stil te leggen. Het betrof daar windmolens op zee. Een heel bijzondere ontwikkeling omdat de kerncentrales wel bleven doordraaien. Kerncentrales zouden minder goed stilgelegd kunnen worden waardoor men er voor koos om windmolens uit te zetten. In de politiek van België is hier zeer verontrust en verontwaardigd op gereageerd. Dat is ook logisch want op het moment dat men extra veel duurzame energie op kan wekken schakelt men de windmolens uit en houdt men de kerncentrales en kernenergie in stand. Volgens energieleverancier Eneco moet hernieuwbare energie juist de voorrang krijgen op het energienet. Zover is het in ieder geval nog niet.