Stijging verkoop bedrijfswagens in juni 2014

Het gaat goed met de verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie. In de maand juni is de verkoop van bedrijfswagens nog verder gestegen dan de periode daarvoor. In juni 2014 zijn in totaal  13,1 procent meer lichte vrachtwagens,  bestelbusjes en touringcars verkocht dan in dezelfde periode in 2013. Deze informatie werd dinsdag 29 juli 2014 bekend gemaakt door de Europese brancheorganisatie voor de automobielindustrie (ACEA).

Verkoop van bedrijfswagens
In totaal werden in de maand juni inde Europese Unie 140.551 lichte bedrijfswagens verkocht. Tussen de Europese landen zijn grote verschillen in de verkoop van bedrijfswagens. Vooral in het land Portugal was een grote toename in de verkoop van bedrijfswagens. In dat land nam in juni de verkoop toe met bijna zestig procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Griekenland ging he goed met de verkoop van bedrijfswagens, hier was sprake van een toename van 55,5 procent. De verkoopcijfers in Hongarije waren eveneens positief hier nam de verkoop van bedrijfswagens toe met 54 procent.

In een belangrijke markt zoals in Duitsland nam de verkoop van bedrijfswagens toe met 6 procent in juni 2014 ten opzichte van 2013. In Frankrijk was de verkoop iets hoger en kwam de 6,3 procent hoger te liggen. In het Verenigd Koninkrijk was er sprake van een verkooptoename van 33,3 procent. Italië maakte een toename door van 9,8 procent in de verkoop van lichte bedrijfswagens.

In Nederland was er ook sprake van een toename in de verkoop van bedrijfswagens. Er werden in de periode van juni 2013 tot juni 2014 in totaal 4.691 voertuigen op kenteken gezet. Door deze toename kwam de totale stijging in de verkoop van bedrijfswagens in Nederland van 11,5 procent.

Reactie van Technisch Werk
De verkoop van bedrijfswagens neemt vooral toe in landen die hard zijn getroffen door de economische crisis zoals Portugal, Griekenland en Italië. De landen waarin bedrijfswagens worden geproduceerd zoals Duitsland en Frankrijk maken opmerkelijk genoeg nauwelijks een groei door in de verkoop. Dit heeft misschien te maken met het feit dat de economische crisis in deze landen in 2013 niet voor lage verkoopcijfers heeft gezorgd. De verkoop van bedrijfswagens zegt ook wat over de economische situatie waarin bedrijven zich bevinden. Als bedrijven weer geld beschikbaar hebben of beschikbaar maken voor de aanschaf van bedrijfswagens dan is dat een teken van vertrouwen in de economie. De economie is in belangrijke mate afhankelijk van vertrouwen. Nu zal de arbeidsmarkt in Europa nog verder moeten herstellen zodat de economie structureel  gaat groeien.