Statiegeld op kleine flesjes en blikjes vermindert zwerfafval

Zwerfafval is afval dat men aantreft op straat of in de natuur. Het is hinderlijk afval en bovendien brengt het schade toe aan de natuur. Met name plastic zwerfafval is schadelijk maar ook glas en blik kunnen voor schade zorgen. Denk aan glasscherven die mensen en dieren kunnen verwonden. Statiegeld zou een oplossing kunnen zijn voor al dit zwerfafval. Dat geeft in ieder geval de organisatie Natuur & Milieu aan in een advies aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Er zal komende donderdag een hoorzitting plaatsvinden in de Tweede Kamer over het onderwerp statiegeld.

Statiegeld
Als de overheid ook statiegeld zal gaan heffen op kleine flesjes en blikjes dan zou het zwerfafval in Nederland flink verminderd kunnen worden. Volgens Geertje van Hooijdonk de woordvoerster van Natuur & Milieu zou het uitbreiden van de huidige regels met betrekking tot statiegeld er voor zorgen dat 90 procent van flesjes en blikjes gescheiden wordt ingeleverd. Dat maakt statiegeld een heel effectief instrument om zwerfafval tegen te gaan. Het is in feite het systeem van de vervuiler betaald. Gemeenten zouden in Nederland jaarlijks gezamenlijk 80 miljoen euro kunnen gaan besparen omdat er minder personeel en materieel hoeft te worden ingezet om zwerfafval op te ruimen.

Circulaire economie
De circulaire economie waarbij zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen worden aangewend en bestaande verpakkingen zoveel mogelijk worden hergebruikt en gerecycled is een zeer ambitieus uitgangspunt. Ook de Nederlandse overheid streeft een circulaire economie na maar daarvoor moet de overheid er wel voor zorgen dat het afval gescheiden wordt ingeleverd.
Natuur & Milieu geeft aan dat het statiegeldsysteem er voor zorgt dat er gescheiden afvalstromen ontstaan die hoogwaardig te recyclen zijn.

Aanvullende aanpak
Er zijn echter ook verschillende andere vormen van zwerfafval daardoor is het statiegeldsysteem niet geheel effectief. Er zijn ook snoepverpakkingen en andere verpakkingen zoals plastic verpakkingen van snacks die er voor zorgen dat er zwerfafval ontstaat. Natuur & Milieu is daarom voorstander van een aanvullende aanpak die er voor zorgt dat er minder afval wordt weggegooid in het milieu.