Starters hebben het lastig op de woningmarkt in 2018

Er worden in 2018 nauwelijks woningen verkocht. Dat ligt overigens niet aan de vraag naar woningen maar juist aan het aanbod. Er is wel veel vraag naar bestaande woningen maar er zijn nauwelijks woningen beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Met name starterswoningen en eengezinswoningen zijn populair maar juist die woningen zijn nauwelijks beschikbaar. Daardoor gaan de woningprijzen voor die typen woningen aanzienlijk omhoog. Dat zorgt er voor dat starters nauwelijks nog een woning kunnen kopen. Bovendien moeten starters in tegenstelling tot het verleden ook een behoorlijk bedrag aan eigen geld inbrengen als ze een woning willen kopen. Dat is niet voor alle starters een haalbare situatie.

Vooral wanneer er nog veel meubels en andere woninginrichting moet worden aangeschaft telt elke euro. De gemiddelde prijs voor woningen in Nederland zal in 2018 of begin 2019 ongeveer 3 ton bedragen. De meeste staters op de woningmarkt kunnen dit lang niet betalen. Zij kunnen maximaal een hypotheek van anderhalve ton krijgen volgens een Vrieselaar, econoom van de Rabobank. Er worden in Nederland wel nieuwe woningen gebouwd waardoor het aanbod op de woningmarkt toeneemt. Alleen zijn nieuwe woningen ook vaak boven de 150.000 euro. Veel jongeren zien dat ze nauwelijks de mogelijkheid hebben om een woning op de woningmarkt te kopen. Daarom haken ze af en kiezen ze er voor om te huren of langer bij hun ouders te blijven wonen.