Starters betalen in 2020 mogelijk minder overdrachtsbelasting voor koopwoningen

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt in 2019 en naar verwachting zal deze groep het ook het komende jaar moeilijk krijgen tenzij de overheid met maatregelen komt om deze groep te ondersteunen. De overheid is een groot voorstander van een gezonde woningmarkt met voldoende kansen voor starters. De woningmarkt is echter in 2019 niet gezond. Vraag en aanbod komen niet met elkaar in balans en de prijzen van de koopwoningen zijn explosief gestegen. Voor starters zijn veel woningen onbetaalbaar geworden. Met name in drukke stedelijke gebieden hebben starters het erg moeilijk. Daar is de woningnood het grootst en is er vaak niet of nauwelijks een mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren.

De overdrachtsbelasting zou volgens de overheid de sleutel kunnen vormen voor de koopmogelijkheden van starters op de woningmarkt. Als de overdrachtsbelasting omlaag gaat kunnen starters meer besparen op de aanschaf van een woning. Om die reden overweegt de overheid om de overdrachtsbelasting met een bepaald percentage te verlagen. Volgens het kabinet moet daarbij wel even gekeken worden of deze maatregel wel “uitvoerbaar, effectief en proportioneel” is. Het is op dit moment dus nog niet duidelijk en onzeker of de maatregel daadwerkelijk wordt doorgevoerd.