Startende zzp’ers hebben last van onzekerheid wet DBA in 2017

Startende zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) hebben veel last met betrekking tot de onzekerheid over de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit hebben deze zzp’ers zelf kenbaar gemaakt. De economen van de ABN Amro hebben vrijdag 6 januari 2017 bekend gemaakt hoe de zzp’ers de wet DBA ervaren. De conclusies van de economen zijn gebaseerd op basis van een onderzoek dat GfK heeft uitgevoerd in opdracht van ABN Amro.

Ongeveer zeventig procent van de ondervraagde zzp’ers heeft aangegeven in het vierde kwartaal van 2016 dat de wet DBA geen rol speelt in de beslissing om als zzp’er te blijven werken. Dit zijn echter mensen die al werken als zzp’er.  De startende zzp’ers laten zich wel meer leiden door de bepalingen in de wet DBA. Deze groep laat zich hier wel door beïnvloeden en het aantal mensen dat zich laat beïnvloeden door deze wet is bovendien gestegen met acht procent.

Iets minder dan de helft van de startende zzp’ers heeft zich verdiept in de nieuwe wet. Het percentage van deze groep die zich in de wet heeft verdiept kwam uit op 47 procent. De zzp’ers die al langere tijd werkzaam zijn als zelfstandige zonder personeel hebben zich aanzienlijk meer verdiept in de wet DBA. Van deze groep heeft 65 procent zich in de wet verdiept. Veel zzp’ers zijn toch positief over hun mogelijkheden. Een groot aantal van hen verwacht een groei in de omzet en het uurtarief. Ze verwachten bovendien niet dat ze minder opdrachten krijgen de komende tijd. Door deze positieve berichten denkt de ABN Amro dat de impact van de wet DBA op de toekomstverwachtingen van zzp’ers beperkt is.

Ondanks dit positieve beeld zijn veel zzp’ers in Nederland wel negatiever geworden. In het derde kwartaal van 2016 bleek ongeveer 58 procent van de ondervraagden tevreden te zijn om als zzp’er te werken. Eerder was dit nog 75 procent. Sectoreconoom Madeline Buijs van ABN ABN Amro geeft aan dat bij de daling in deze tevredenheid onder zzp’ers de discussie over de Wet DBA mogelijk toch een rol heeft gespeeld. De wet DBA is vaak in het nieuws geweest en er is een overgangsperiode afgesproken door staatsecretaris Wiebes. Dat stelt veel startende zzp’ers echter niet gerust. Volgens Buijs zijn veel starters bang om geconfronteerd te worden met zeer veel wet- en regelgeving. De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 2018.