Staatstoezicht op de Mijnen wil flinke afname gaswinning in Groningen in 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft aangegeven dat de eerder genoemde maatregelen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de gasproductie in Groningen te beperken niet concreet genoeg zijn. Na de aardbeving van maandag 8 januari 2018 had de NAM maatregelen aangekondigd maar volgens de toezichthouder is een flinke productievermindering noodzakelijk.

Code rood
Op donderdag 11 januari 2018 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen laten weten dat de provincie Groningen zich momenteel in “code rood” bevind. Na de aardbeving had de NAM geadviseerd dat de gaswinning in heel Groningen moet worden verlaagd. Er zouden volgens de NAM een aantal clusters in de regio Loppersum gesloten moeten worden.

Advies SodM
Staatstoezicht op de Mijnen geeft aan dat de NAM niet concreet heeft benoemd hoeveel de jaarlijkse productie van aardgas zou afnemen. Dit moet echter wel concreet worden vastgelegd aldus de SodM. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen in twee weken tijd met een eigen advies over de maatregelen te komen. Er wordt met dit advies overigens geen rekening gehouden met de leveringszekerheid van het laagcalorisch gas uit Groningen. Het gaat puur om de veiligheid van de Groningers.

Laagcalorisch aardgas
In Groningen wordt laagcalorisch aardgas gewonnen uit de aardbodem. Dit laagcalorisch aardgas heeft een lagere energiewaarde dan hoogcalorisch aardgas wat meestal uit andere landen wordt geïmporteerd. Nederland exporteert echter ook laagcalorisch aardgas naar bijvoorbeeld België waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de gaslevering.
Door de gasproductie in Groningen te beperken loopt men de kans dat er te weinig laagcalorisch aardgas beschikbaar is voor de Nederlandse afnemers en de buitenlandse afnemers. Dat zorgt voor een dilemma maar inmiddels is duidelijk dat de veiligheid (eindelijk) voorop wordt gesteld.

Energietransitie noodzakelijk
Het is nu opnieuw duidelijk geworden dat een energietransitie noodzakelijk is. Nederland moet van aardgas af. Hoogcalorisch aardgas uit het buitenland halen is nauwelijks een oplossing omdat onze verwarmingssystemen en kooksystemen zijn ontwikkelt voor laagcalorisch aardgas. Daarom moet men in de energietransitie overschakelen op andere warmtebronnen zoals aardwarmte, stadsverwarming en blokverwarming. Nederland moet ook haast maken met het bouwen van duurzame energiezuinige woningen. We moeten een klimaatneutraal woonbestand krijgen waarbij men vaker een passiefhuis of een nulwoning bouwt in plaats van energieverslindende woningen en gebouwen. Nederland is echter nog lang niet klimaatneutraal of CO2 neutraal. Het kabinet heeft hiervoor wel plannen en ambities maar komt nauwelijks met ‘gereedschappen’ om deze doelstellingen te halen.