Staalfusie ThyssenKrupp en Tata Steel gaat niet door

De voorgenomen fusie tussen de Europese takken van het Duitse ThyssenKrupp en het Indiase Tata Steel gaat niet door. De grote staalproducenten hebben aangegeven dat ze verwachten dat de Europese Commissie de fusie tussen de bedrijven niet zal goedkeuren. Daarom hebben de staalbedrijven besloten om de fusie ook vanuit hun kant niet door te laten gaan. Dit werd afgelopen vrijdag bevestigd door het bedrijf ThyssenKrupp. Het bedrijf heeft in een verklaring aangegeven dat de geplande samenwerking van de Europese onderdelen van beide bedrijven niet door zal gaan omdat er voortdurend bezwaren zijn benoemd vanuit de Europese Commissie. De bedrijven hebben zelf nog wel interesse in de fusie en hadden gehoopt de bezwaren van de Europese Commissie weg te kunnen nemen. Dat lijkt niet te zijn gelukt. De bedrijven zijn al geruime tijd in onderhandeling over een fusie. Daarbij zijn er verschillende hindernissen overwonnen. Zo waren de vakbonden bang dat er veel banen verloren zouden gaan.

Daarover zijn stevige gesprekken gevoerd. Nu blijkt alles voor niets. De grote staalproducenten zijn daarom erg teleurgesteld dat ze moeten besluiten om de fusie niet door te laten gaan. Vanuit de Europese Commissie waren er echter ook zorgen over de voorgenomen fusie. Door de fusie zou een groot metaalbedrijf ontstaan die een te groot marktaandeel zou hebben in Europa. De balans was dan weg. Daarom had de Europese Commissie een grote hoeveelheid voorwaarden opgesteld. De bedrijven moesten aan deze voorwaarden voldoen om de fusie toch te kunnen laten doorgaan. Het ging bij de voorwaarden vooral om het beperken van het marktaandeel. Daaruit vloeiden verschillende aspecten voort zoals de verkoop van een flink aantal onderdelen. Het verkopen van onderdelen ging de twee bedrijven te ver. Volgens de bedrijven zou door het verkopen van onderdelen de “economische logica” van de fusie verdwijnen. Daarom is de fusie tussen de staalgiganten van de baan.