Som bouwvergunningen in maart 2017 op bijna 1,5 miljard euro

Het gaat weer goed met het aantal bouwvergunningen dat in Nederland wordt verstrekt voor de bouw van woningen en utiliteitscomplexen. Ook het aantal vergunningen voor het verbouwen van utiliteit en woningen neemt toe. In maart 2017 kwam de totale som uit op bijna 1,5 miljard euro. Dit is een toename van 36 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze gegevens komen naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vergunningen dat werd verstrekt voor nieuwbouwwoningen nam in maart toe met 56 procent. Dit is een aanzienlijke stijging. Het gaat in totaal om 6682 nieuwbouwvergunningen. Dit het hoogste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen dat geregistreerd is sinds april 2015.

Een groot deel van de stijging in de totale bouwsom is veroorzaakt door de toename in het aantal projecten in de woningsector. Hier worden meer woningen gebouwd maar ook verbouwd. In deze sector bedroeg de bouwsom in maart bijna 1 miljard euro. Dit is 50 procent hoger dan in 2016. In de sector bedrijfsgebouwen en utiliteit was sprake van een stijging van 15 procent en kwam de bouwsom uit op bijna 500 miljoen euro.