Sollicitatietraining voor werklozen tussen 50 en 55 jaar

De Nederlandse regering voert verschillende maatregelen door om de werkgelegenheid in Nederland te verbeteren. Een betere werkgelegenheid is goed voor de economie omdat er minder uitkeringen betaald hoeven te worden door de overheid. Daarnaast gaat de koopkracht van Nederlandse consumenten in de lift als er meer mensen aan het werk zijn. De werkgelegenheid blijft daardoor voor het kabinet een speerpunt.

Veel werklozen tussen de 50 en 55 jaar hebben de afgelopen jaren veel moeite gehad om weer aan het werk te komen vanuit een positie van werkloosheid. Het kabinet heeft gekeken naar mogelijkheden om deze groep werklozen weer aan het werk te helpen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) maakte donderdag 26 juni 2014 bekend dat voor werklozen in de leeftijd 50 tot 55 jaar ook in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. Tot voor kort konden alleen 55-plussers aanspraak maken op een budget voor scholing en sollicitatietraining. Lodewijk Asscher wil dat werkzoekenden vanaf 50 jaar al aanspraak kunnen maken op scholing en sollicitatietraining zodat deze groep sneller aan een baan wordt geholpen.

Voor het bestrijden van werkloosheid onder ouderen maakt Asscher totaal 34 miljoen extra vrij. In 2013 was hiervoor al een bedrag van 67 miljoen euro beschikbaar gesteld. De arbeidsmarktpositie van 50-plussers is echter nagenoeg gelijk aan de positie die 55-plussers hebben op de arbeidsmarkt. Daarom wordt de regeling door Asscher uitgebreid.

Reactie van Technisch Werken
De werkloosheid zal de komende jaren zeer belangrijk zijn voor het regeringsbeleid. De werkgelegenheid moet worden verbetert. De vraag is alleen hoe dat het beste kan worden gedaan. Het blijkt voor het kabinet erg lastig om effectieve maatregelen te bedenken. Er is een nieuw sociaal akkoord tot stand gekomen waarmee men tracht de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor bedrijven moet het aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen. De vraag is of dit met het nieuwe sociaal akkoord wordt bereikt.

Ook de ruimere regeling met betrekking tot sollicitatietrainingen en scholing voor vijftigplussers zal zich in de praktijk moeten bewijzen. Scholing kost over het algemeen veel geld. Dit geld moet nuttig besteed worden aan opleidingen die daadwerkelijk meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt.