Shell ziet winst dalen in kwartaal 2 van 2016

Shell heeft te maken gehad met een verdere daling van haar winst in kwartaal twee van 2016. De aanhoudend lage olieprijzen zorgen er voor dat het bedrijf nog geen stijgende winst kan rapporteren. Het gedeelte van Shell dat zich bezig houdt met het opsporen en oppompen van olie heeft te maken gehad met reorganisatiekosten en afschrijvingen. Daardoor leed het bedrijf een miljardenverlies. Ook het gedeelte dat zich bezig houdt met de raffinage van olie deed het niet goed. In dat deel daalde de winst. De winst van Shell wordt geschat op 1,05 miljard dollar in kwartaal 2. Dit is op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten.

Reactie van Technisch Werken
De oliemarkt is nog niet uit de problemen. De vraag naar olie neemt wel iets toe maar het aanbod van olie blijft zeer hoog. Er zijn nog steeds enorme olievoorraden in de wereld en die blijven toenemen omdat de olieproductie wereldwijd gehandhaafd blijft. De landen van de OPEC blijven doorgaan met hun productieniveaus waarbij Iran en Irak hun productieniveau alleen maar zullen laten stijgen. Shell zal daardoor de komende tijd nog niet uit de financiële tegenslag zijn. Andere bedrijven in dezelfde sector zullen het overigens eveneens niet makkelijk krijgen zolang de olieprijs laag blijft. De tegenvallende resultaten kan men daardoor niet toeschrijven aan de keuzes en de bedrijfsvoering van Shell.