Shell verwacht dat de gasprijs onder druk blijft staan eind 2016

Op dinsdag 15 november 2016 werd een Europese gasconferentie in Den Haag gehouden. Aan deze conferentie deden verschillende grote bedrijven mee. Er werden diverse verwachtingen uitgesproken en ontwikkelingen benoemd die relevant zijn voor de gasproductie en de gasprijs. Ook Shell nam aan de gasconferentie deel. De topvrouw van Shell Nederland, Marjan van Loon, noemde in haar voorspelling over de toekomst dat de gasprijzen onder druk zullen blijven staan de komende maanden.  De vraag naar gas neemt nauwelijks toe maar het aanbod van gas blijft stijgen. Er wordt meer gas geproduceerd dan dat er vraag is naar gas op de markt.

Doordat de prijzen onder druk komen te staan en het aanbod blijft toenemen van verschillende gasproducenten zal ook de concurrentie op de gasmarkt toenemen. De topvrouw van Shell wijst er op dat met name de ontwikkelingen in Azië goed in de gaten gehouden moeten worden. Ook in Europa is het afzetgebied voor gasproducten een aandachtspunt. Er is sprake van een zogenaamd imagoprobleem voor fossiele brandstoffen in Europa. Dat imagoprobleem zorgt er ook voor dat er nog niet veel vraag is naar vloeibaar gemaakt aardgas. Verschillende Nederlanders willen van hun gasaansluiting af om over te schakelen op duurzame energie waaronder de zogenoemde hernieuwbare energiebronnen.

Andere aspecten die er voor zorgen dat aardgas niet populair is hebben te maken met de ontwikkelingen in Groningen. Verschillende aardbevingen hebben de bezorgdheid onder de Groningse bevolking laten toenemen. Daardoor wordt de gasproductie in de regio verlaagd. Dat zorgt er voor dat er naar alternatieven moet worden gezocht. Voor Shell zouden er de komende tijd meer kansen liggen in het transporteren van gas.