Shell-topman: aardgas zal nog belangrijker worden vanaf 2023

Terwijl veel overheden de indruk willen wekken dat een aardgasvrije maatschappij mogelijk is komt er juist vanuit de energiesector een heel ander bericht. Shell topman Wael Sawan heeft bijvoorbeeld eerder deze maand aangegeven: “Aardgas zal een nog grotere rol spelen in het energiesysteem van de toekomst dan nu het geval is”. Door de topman worde gewezen op de voordelen van aardgas. Allereerst is het verstoken van aardgas veel schoner dan het verstoken van steenkool. Tegenwoordig wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van elektriciteitscentrales. Deze centrales verbranden verschillende brandstoffen om elektriciteit op te wekken. Een groot aantal elektriciteitscentrales verbrand bijvoorbeeld steenkool maar ook biomassa en aardgas wordt gebruikt. Bij het verbranden van steenkool komen meer schadelijke stoffen vrij dan bij het verbranden van aardgas. Biomassa is omstreden omdat het vaak lastig is om precies te bepalen hoe biologisch een bepaalde massa daadwerkelijk is.

Aardgas kan bovendien goed getransporteerd worden. Vloeibaar gemaakt aardgas wordt ook wel met lng aangeduid en kan bijvoorbeeld via leidingen en via schepen worden getransporteerd. Dat maakt aardgas tot een hele effectieve brandstof om te transporteren en op te slaan. Volgens Shell zullen de investeringen in aardgas in 2023 waarschijnlijk met 25 procent stijgen. Daardoor komen de investeringen uit op een record dat omgerekend meer dan 4,5 miljard euro is. Het Italiaanse olie- en gasconcern Eni is ook va n mening dat aardgas de sleutel is van de groeiplannen. Hoewel bepaalde politieke partijen en overheden graag aardgas zien verdwijnen is de kans groot dat een tegenovergestelde ontwikkeling plaats gaat vinden. Er zal meer aardgas worden opgepompt uit de aardbodem en er zal meer aardgas verkocht worden. Aangezien veel bedrijven in de olie- en gas industrie deze overtuiging hebben zal de productie van aardgas toenemen. Dat zorgt weer voor een stijging in het aanbod en een daling van de aardgasprijs.