Shell krijgt kredietbeoordeling Aa2 van Moody’s in 2016

Shell krijgt van kredietbeoordelaar Moody’s een lagere kredietwaardigheid. Het olie- en gasconcern Shell krijgt van de kredietbeoordelaar een kredietwaardigheid van Aa2. Eerder had Shell nog een kredietwaardigheidsstatus gekregen van Aa1 van Moody’s. Volgens Moody’s zijn de vooruitzichten voor Shell negatief.  Dit kan er voor zorgen dat de rating van Moody’s in de toekomst verder zal dalen.

Shell heeft onlangs het Britse gasconcern BG Group overgenomen. Daardoor is de schuld van Shell aanzienlijk toegenomen.  Deze hoge schuld is volgens Moody’s in belangrijke mate verantwoordelijk voor de afwaardering van de kredietwaardigheid van Shell. Ondanks dat verwacht Moody’s dat BG op de langere termijn een sterke bijdrage zal leveren aan het resultaat van Shell.

De oliemarkt is nog niet hersteld.  Wereldwijd staan de olieprijzen aanzienlijk onder druk. Als de olieprijs laag is krijgt Shell weinig opbrengsten voor haar olieproducten.  Dit zorgt er volgens Moody’s voor dat de vrije kasstroom van het Brits-Nederlandse oliebedrijf tot en met 2017 negatief zal zijn. Ook zal Shell stappen moeten zetten om haar schuldenlast te verlagen. Daarbij zal Shell voor uitdagingen komen te staan omdat er in de oliemarkt weinig behoefte is aan de aanschaf of overname van bedrijfsonderdelen.  Shell kan daardoor naar verwachting weinig verdienen aan verkoop van bezittingen.

Pas in de loop van 2018 verwacht moody’s dat er een geleidelijk herstel zal optreden bij de olieprijzen. Dan wordt de financiële positie van Shell vermoedelijk ook beter. De verlaging van de kredietwaardigheid van Shell door Moody’s kwam niet onverwacht.  Eerder hadden branchegenoten Standard & Poor’s (S&P) en Fitch ook de kredietwaardigheid van Shell afgewaardeerd. S&P kwam op 1 februari 2016 al met een verlaging van de rating van Shell. Later in diezelfde maand volgde Fitch met een afwaardering.

Reactie van Technisch Werken

Het gaat nog niet goed met de oliemarkt. De olieprijs blijft onder druk staan zo lang olieproducerende landen in hoog tempo olie blijven produceren. De wereldwijde olievoorraad neemt toe. Er zijn verschillende landen en bedrijven die in de economische problemen komen door deze ontwikkeling.  Dit toont aan dat men een strijd voert om de langste adem. Bedrijven en landen die de megaproductie het langste volhouden winnen het grootste marktaandeel. Op dit moment lijkt er nog geen einde in zicht hoewel er wel gesprekken zijn tussen bijvoorbeeld een aantal leden van de OPEC en Rusland over het invoeren van een maximaal productieplafond voor de oliemarkt.