Shell kreeg maandag 11 mei 2015 toestemming voor proefboringen in Alaska

Maandag 11 mei 2015 heeft Shell toestemming gekregen van de Amerikaanse regering om proefboringen uit te voeren in het Arctische gebied nabij Alaska. Shell is van plan om proefboringen te doen naar olie en gas. Volgens het Bureau of Energy Management voldoet het voorstel van Shell om proefboringen te doen aan de eisen die gesteld worden om het milieu te beschermen. Er zijn aan de proefboringen wel voorwaarden verbonden. Shell kan met de toestemming nog niet aan de slag met de proefboringen. De organisatie moet namelijk ook verschillende vergunningen aanvragen van de Amerikaanse staten waar de proefboringen worden gedaan. Daarnaast dient ook op federaal niveau het nodige papierwerk nog geregeld te worden.

Shell heeft in januari al bekend gemaakt dat ze in 2015 al weer naar Alaska terug wil keren voor het uitvoeren van proefboringen. Er zijn naast de vergunningen echter ook andere problemen waar Shell mee te maken heeft gekregen. Zo zijn er in 2012 grote problemen ontstaan bij het verslepen van het boorschip Kulluk in 2012. Op oudejaarsdag van 2012 strandde dit boorschip in de buurt van de plaats Kodiak in Alaska. De problemen met Kulluk ontstonden door een storm die er voor zorgde dat de sleepkabels waarmee het boorschip was bevestigd werden losgeslagen. De operatie is sinds die ramp opgeschort maar Shell is vastberaden om door te gaan met proefboringen.

Reactie van Technisch Werken
Het uitvoeren van boringen in een arctisch gebied is niet eenvoudig. De weersomstandigheden zorgen er voor dat men van te voren met verschillende scenario’s rekening moet houden. Er kunnen stormen optreden en daarnaast heeft men te maken met zeer lage temperaturen. De technische voorzieningen aan boord van het boorschip moeten hierop worden aangepast. Daarnaast bestaat er altijd nog de kans dat er een onvoorziene situatie ontstaat door een omslag van het weer. Kortom bij boringen in het arctische gebied is men afhankelijk van de natuur. Maar naast de woeste natuur die daar aanwezig is heeft men ook te maken met de kwetsbaarheid van de natuur. Verschillende milieuorganisaties zoals het Wereld Natuurfonds (WNF) zijn geen voorstander van de proefboringen omdat bij ernstige rampen ook het milieu beschadigd kan worden. Shell dient met al deze factoren rekening te houden. Dat is geen eenvoudige klus. Als er in de toekomst weer rampen ontstaan bij boringen dan zal van verschillende kanten de beschuldigende vinger worden uitgestoken naar Shell.