Shell en partners bouwen belang in windparken af in 2017

Shell en haar partners Eneco en Mitsubishi zijn van plan om een deel van hun belang in de windprojecten Borssele III en Borssele IV te gaan verkopen. Dit bericht werd door persbureau Bloomberg bekend gemaakt op dinsdag 3 oktober 2017. Het persbureau heeft haar berichtgeving gebaseerd op basis van informatie die ze heeft ontvangen van twee van de betrokken bedrijven.

De afname van het belang zal maximaal 45 procent zijn. Bouwbedrijf Van Oord wil haar belang echter niet afbouwen. Deze bouwer is de vierde partner in het samenwerkingsverband. De windmolenparken moeten in 2020 afgebouwd zijn. Shell had eerder al gezinspeeld op de verkoop van haar aandelen in dit project. Het olie- en gasbedrijf heeft aangegeven dat ze vooral een rol voor zichzelf ziet in de riskantere fases van de ontwikkeling van grote windprojecten. Shell doelt daarbij op de bouwfase en de ontwikkelfase van de windmolenparken.

De daadwerkelijke uitbating van de windmolenparken past naar eigen zeggen minder bij Shell. Het bedrijf blijft hier echter wel bij betrokken. Door het verkleinen van haar belang zou het bedrijf meer geld beschikbaar krijgen voor het investeren in de start van nieuwe projecten op het gebied van duurzaamheid. Eneco blijft overigens ook betrokken bij het project. Dit energiebedrijf is de afnemer van de elektriciteit die is opgewekt door de windmolens.