SER heeft nog geen oordeel over TTIP april 2016?

TTIP is het veel besproken verdrag dat mogelijk gesloten zal worden tussen Amerika en Amerika.  Het doel van TTIP is het verbeteren van de handelsbetrekkingen tussen Amerikaanse bedrijven en Europese bedrijven.  De hindernissen en barrières die de handel tussen Amerika en Europa in de weg staan moeten door dit verdrag grotendeels opgelost.  De vraag is of dit nu wel of niet gunstig is voor Europa.  De Europese richtlijnen voor voedsel en veiligheid zijn zeer streng en dat is niet voor niets. De Europese consumenten worden door al die wetten en regels beschermd. Ook de kwaliteitseisen, keurmerken en Europese normeringen zijn ingevoerd om kwaliteit en veiligheid van de Europese producten te garanderen.

Het is goed mogelijk dat al deze wetten,  keurmerken en kwaliteitseisen worden beschouwd als een belemmering voor handel tussen Amerika en Europese landen en daardoor minder nauwgezet worden nageleefd.  De SER heeft haar bedenkingen over de veiligheid en gezondheid voor mens en milieu bij invoering van het verdrag bekend gemaakt. De SER wil dat er voor de invoering van TTIP eerst ondrzocht wordt wat de effecten zijn voor mensen en de natuur. De onderhandelingen over TTIP zijn echter nog in volle gang. Daarom kan de SER nog geen duidelijk oordeel geven over TTIP. De SER heeft wel aaangegeven dat een wereldwijd akkoord het beste is.

Reactie van Technisch Werken

De SER wacht natuurlijk nog af omdat het nu nog niet geheel duidelijk is wat in TTIP nu precies wordt vastgesteld en vastgelegd.  Pas als dat duidelijk is kan men oordelen.  Tegenstanders zien de aarzeling van de SER echter als een belangrijk teken dat de SER nog niet is overtuigd van de positieve invloed die het TTIP verdrag zal hebben op mens en milieu.