SER: duurzaamheidsdoelen voor 2020 haalbaar door extra maatregelen

Nederland moet werk maken van de energietransitie en de duurzaamheidsdoelen. Deze doelen zijn vastgelegd in het Energieakkoord en hebben als einddatum 2020. In de maand oktober van 2017 werd duidelijk gemaakt door de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) dat deze einddatum waarschijnlijk niet gehaald zou worden. In plaats daarvan zouden de energiedoelen pas in 2023 gehaald kunnen worden. Inmiddels is de Sociaal Economische Raad (SER) toch positiever over de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Energieakkoord.

Duurzaamheidsdoelen
Er zijn namelijk nieuwe maatregelen vastgelegd waarmee de duurzaamheidsdoelen die zijn afgesproken voor 2020 in het Energieakkoord weer binnen bereik komen te liggen. Binnen maximaal twee jaar zou de totale energiebesparing in Nederland minstens 100 petajoule moeten zijn. Dit was echter niet haalbaar vanwege een aantal tegenvallers in de glastuinbouw.

Hernieuwbare energiebronnen
Daarnaast zou ook het aandeel van energie uit hernieuwbare energiebronnen moeten worden verhoogd. In oktober 2017 schatte men het aandeel van hernieuwbare energie voor 2020 nog in op 13 procent. Dit is een procent lager dan de doelstelling van 14 procent die in het Energieakkoord voor 2020 is opgesteld.

Omgekeerde bewijslast
Een belangrijke wijziging is volgens de SER dat bedrijven nu zelf met een nieuw systeem moeten kunnen aantonen dat ze hun energiebesparingsdoelen kunnen behalen. De bedrijven moesten al geruime tijd energiebesparingsmaatregelen invoeren maar er vond geen of nauwelijks monitoring plaats op dit gebied. Door de nieuwe afspraken moeten bedrijven met een zogenaamde omgekeerde bewijslast komen en dus zelf aantonen dat ze maatregelen hebben genomen waarmee energie wordt bespaard.