Senioren belangrijke factor op arbeidsmarkt in 2023

Volgens een arbeidsmarktdeskundige van het UWV nemen steeds meer bedrijven oudere werkzoekenden aan. Dit heeft onder andere te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Met deze krapte wordt bedoelt dat er meer vacatures zijn dan werknemers om deze vacatures in te vullen. Bedrijven passen daardoor hun wervingsbeleid aan. Het is echter niet toegestaan om werknemers op leeftijd te selecteren. Toch was het een aantal jaar geleden lastiger voor senioren om een plek op de arbeidsmarkt te krijgen dan tegenwoordig. Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV geeft ook aan dat er sprake is van een enorm verschil met een aantal jaar terug. Zo waren in de maand april van 2023 ongeveer 96.000 werklozen ouder dan 45 jaar. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS geeft aan dat in 2015 nog 290.000 werklozen waren in de groep van 45 jaar en ouder.

Werkzoekenden van 50 jaar en ouder hebben nu meer mogelijkheden

Volgens het bericht waren bedrijven in het verleden minder bereid om oudere werknemers aan te nemen en ging de voorkeur uit naar jongere werkzoekenden. De vooroordelen van werkgevers ten opzichte van oudere werkzoekenden blijken langzaam maar zeker te verdwijnen. Dat is goed nieuws dat niet zozeer het gevolg is van positieve initiatieven op dit gebied. Congressen, workshops, meetings en trainingen hebben op dit gebied niet zoveel veranderd. De arbeidsmarkt echter maakt een groot verschil. Nu bedrijven tekorten merken maar ook in de gaten hebben dat jongere werknemers vanwege hun oriëntatie op de arbeidsmarkt nogal snel willen wisselen van baan, kiezen ze steeds vaker voor oudere arbeidskrachten. Oudere werknemers hebben ervaring en zijn vaak ook veel stabieler in hun loopbaanbenadering. Arbeidsmarktdeskundige Witjes geeft aan dat bedrijven laagdrempeliger zijn geworden in het aannemen van mensen die 50 jaar of ouder zijn. Dat biedt meer mogelijkheden voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt.