Senaat wil minder belasting voor eenverdieners vanaf 2016

De Eerste Kamer wil dat eenverdieners niet meer onevenredig zwaar worden belast in Nederland. Op dinsdag 1 november 2016 heeft de Senaat dit bericht bekend gemaakt. Hierin riep de Senaat het kabinet op om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren. DE SGP had hiervoor een motie ingediend en deze krijg van vrijwel de gehele oppositie steun. Daaruit blijkt dat het kabinet maatregelen moet nemen. In de Eerste Kamer heeft de coalitie op flink wat zetels na geen meerderheid. Zelfs met steun van D66 konden de regerende partijen de motie niet blokkeren.

In de Tweede Kamer was een meerderheid eerder tegen het verlagen van de belasting voor eenverdieners. De coalitie vond het juist goed om deze groep zwaarder te belasten. Op die manier dacht het kabinet een prikkel te geven aan de niet-werkende partners om toch ook betaald werk te gaan zoeken. In de Tweede Kamer drongen de SGP en de ChristenUnie echter ook aan op het ontzien van huishoudens waarbij maar één kostwinnaar is en één van beide ouders bijvoorbeeld zorg draagt voor de kinderen. Het kabinet kwam slechts een klein beetje toe aan de voorstel door alleen huishoudens met eenverdieners die een chronisch zieke partner hebben te ontzien. De Christelijke partijen willen echter ook dat andere huishoudens met eenverdieners worden ontzien en evenrediger belasting gaan betalen ten opzichte van tweeverdieners.