Saudi-Arabië en Rusland bevriezen olieproductie vanaf dinsdag 16 februari 2016

Saudi-Arabië is een belangrijk land in de wereld als het gaat om de olieproductie. Binnen het oliekartel OPEC neemt Saudi-Arabië een belangrijke positie in. Daardoor heeft het land een grote invloed als het gaat om de olieproductie van de OPEC. Saudi-Arabië heeft de afgelopen maanden de prijsdaling in de oliemarkt hard gevoeld. De waarde van haar belangrijkste exportproduct daalde hard. Toch handhaafde het land de hoge olieproductie om haar marktaandeel veilig te stellen.

Afspraken tussen Rusland en Saudi-Arabië
Rusland is de grootste olieproducent buiten de OPEC. Het land deed hetzelfde als de landen van de OPEC en bleef ook doorgaan met een hoge olieproductie. Voor Rusland waren de economische gevolgen nog groter. Rusland kan deze olie-oorlog niet winnen daarom moet het land trachten om tot een oplossing te komen. Tussen Rusland en Saudi-Arabië hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden over de olieproductie en de olieprijs.

Men is uiteindelijk tot overeenstemming gekomen om het olieproductieniveau niet verder te verhogen. In plaats daarvan heeft men de afspraak gemaakt om de olieproductie van beide landen te handhaven op het niveau van 11 januari. Op die datum werd echter al een recordhoeveelheid olie geproduceerd door Saudi-Arabië en Rusland.

Overleg tussen olieministers van verschillende landen
Rusland en Saudi-Arabië zijn niet de enige spelers in de oliemarkt. Verschillende andere landen binnen en buitend de OPEC roepen hun olieministers bij elkaar om achter gesloten deuren afspraken te maken in Doha. Olieministers van Saudi-Arabië, Rusland, Qatar en Venezuela zullen aan deze gesprekken deelnemen. De bewindslieden van Rusland en Saudi-Arabië hebben vooruitlopend op deze gesprekken al aangegeven dat het productieniveau van ruim een maand geleden ”adequaat” is om aan de wereldwijde vraag naar olie te voldoen.

Olieproductieniveau ter discussie
De afspraken tussen Rusland en Saudi-Arabië geven een geheel ander beeld van de olieproductie dan de landen Irak en Iran voor ogen hebben als het gaat om de olieproductie. Deze landen behoren ook tot de OPEC maar willen juist de productie enorm gaan opvoeren. De olieminister van Venezuela heeft echter aangegeven dat ook zijn land is voor het beperken van de olieproductie om daarmee de olieprijs niet verder omlaag te laten schieten. De olieminister van Venezuela gaat woensdag 17 februari langs bij de olieministers van Irak en Iran. Daar tracht de olieminister van Venezuela zijn ambtgenoten te overtuigen om het productieniveau te verlagen.

Oorlogen en economische sancties
Door de oorlogen in Irak zijn de olievelden verwaarloosd en is de infrastructuur rond de velden zwaar beschadigd. Nu wil Irak haar aandeel in de oliemarkt herwinnen. Buurland Iran heeft hetzelfde doel. Iran heeft door de Westerse sancties veel te lijden gehad en kon haar olieproducten nauwelijks verkopen wereldwijd. Nu deze sancties zijn weggevallen kan ook Iran haar olie op de markt verkopen aan Westerse landen. Het aantal afnemers van olie neemt voor dat land toe daarom wil ook Iran haar olieproductie aanzienlijk opvoeren.

Effect afspraken op de oliemarkt
De oliemarkt reageerde meteen op de afspraken tussen Rusland en Saudi-Arabië. De olieprijzen daalden na aankondiging en leverden een flink deel van hun eerdere sterke winsten in. De prijs van een vat Amerikaanse olie was nog maar 0,7 procent hoger op 29,65 dollar. Dit is een verschil met de eerdere prijs van 31,53 dollar op dinsdag 16 februari 2016. Een vat Brentolie werd na het bericht verhandeld voor 33,78 dollar terwijl eerder de hoogste dagkoers van 35,55 dollar werd neergezet.

Reactie van Technisch Werken
De oliemarkt is wereldwijd een groot politiek spel. Er zijn verschillende spelers op de markt die deze markt stevig in handen willen krijgen. Amerika, Rusland en de OPEC zijn de belangrijkste spelers op de oliemarkt. Elke speler probeert zijn marktaandeel veilig te stellen door veel olie te produceren. Rusland merkt dat het moeilijk wordt om deze olieconcurrentiestrijd te winnen. Daarom gaat dit land de onderhandeling aan met Saudi-Arabië om op die manier de olieproductie in ieder geval te bevriezen. Dit houdt in dat men weer een productieplafond gaat afspreken voor de olieprijzen.