Salarisverhoging ING topman in 2018 kost elke ING-klant 10 cent

Jaap Koelewijn is hoogleraar Corporate Finance aan de Business Universiteit Nyenrode. Hij geeft in het NOS Radio 1 Journaal een reactie op de voorgenomen salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. De hoogleraar heeft berekend dat de 50 procent salarisverhoging voor de topman elke ING-klant ongeveer tien cent gaat kosten. “Ik heb uitgerekend dat het een dubbeltje kost per Nederlandse klant. ING heeft tien miljoen klanten en moet een miljoen euro extra betalen, dus dat is 10 cent per klant.” Hij merkt op dat er vooral sprake is van verontwaardiging over de salarisverhoging. Deze verontwaardiging en ophef zal er voor zorgen dat een paar honderd mensen zal opstappen. Het overige deel van de klanten en rekeninghouders zal een beetje gaan klagen maar niet opstappen zolang de bank haar werk goed doet aldus de heer Koelewijn.

Symboolpolitiek
Het voorstel van Groen Links om een wet door te voeren om de salarisverhoging tegen te gaan noemt de hoogleraar een “ondoordacht en overhaast idee. Dit is symboolpolitiek.” Het voorstel van Groen Links maakt wel duidelijk hoe de bevolking denkt over dit soort salarisverhogingen. “Hij (Jesse Klaver) illustreert dat het publiek zich blijkbaar machteloos voelt ten opzichte van het handelen van grote financiële instellingen. Daar kan ik me iets bij voorstellen.” Het voorstel van Jesse krijgt overigens vanuit de politiek wel bijval. De SP geeft aan “breder zouden we willen zien dat topbestuurders gewoon onderdeel van het loongebouw worden zodat ze dezelfde loonsverhoging krijgen als het personeel”. Partij voor de Dieren vindt het een “prima plan”. Verder is ook de PvdA bereid om samen te werken met Groen Links om de spoedwet mogelijk te maken. Niet alleen vanuit politiek links is er steun. Zelfs PVV-leider Wilders steunt de nieuwe wet. Wilders geeft aan dat “het gegraai” moet stoppen. Natuurlijk zijn de politieke partijen ook bezig met de verkiezingen van 21 maart. Daarom moet dit wetsvoorstel wel in dit verband worden gezien.\

Economische crisis
Overigens is het salaris van topbestuurders niet de belangrijkste reden geweest voor het ontstaan van de financiële crisis. Deze crisis is ontstaat door verschillende redenen aldus de heer Koelewijn. Hij merkt wel op dat tot de oorzaken van de financiële crisis wel onder andere het beloningssysteem van topmannen van systeembanken behoort. Dit is echter niet de enige reden. Volgens Koelewijn wordt nu “klakkeloos aangenomen dat de kredietcrisis is ontstaan door extreme beloningen.” Met deze redenering heeft de hoogleraar moeite.