Russische economie krimpt snel sinds 2009

De economie van Rusland is in het tweede kwartaal van 2015 sneller gekrompen dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit werd maandag 10 augustus 2015 bekend gemaakt door het Russische statistiekbureau. De economie van Rusland werd in de periode van april tot en met juni 4,6 procent kleiner. Als men deze daling in de economie vergelijkt met eerdere dalingen dan is dit de sterkste daling van de economie sinds 2009 voor Rusland. In het eerste kwartaal van 2015 was de Russische economie al met 2,2 procent gekrompen.

Daling van de olieprijzen
Rusland is de grootste energie-exporteur ter wereld. Dit zorgt er voor dat prijsontwikkelingen in de petrochemie direct gevolgen hebben voor de economie van Rusland. Als er minder vraag is naar olie en gas zal Rusland daarvan de gevolgen merken in de economie. De olieprijs is eind 2014 en begin 2015 nog steeds erg laag. Dit komt omdat de vraag naar olie afneemt en het aanbod van olie op de markt toeneemt.

Economische sancties
Een ander aspect van de Russische economie zijn de sancties. Door de inname van de Krim en de betrokkenheid van Russische militairen bij de strijd in Oekraïne leggen veel landen Rusland sancties op. Daarmee willen ze het land dwingen om de harde politieke koers te wijzigen. Rusland merkt de gevolgen van deze sancties behoorlijk en probeert op haar beurt met tegensancties andere landen te dwingen om Rusland minder hard te ‘straffen’ voor hun buitenlandse politieke beleid. Rusland is afgesneden van de financiële markten en daardoor verdwijnen miljarden uit het land. Sinds 2008 is Rusland in recessie. Aan de economische krimp in Rusland zal in eerste instantie nog geen einde komen.

Verwachtingen van het IMF
Wereldwijd zijn de economische verwachtingen voor Rusland niet zo gunstig het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Russische economie in 2015 ongeveer 4 procent zal krimpen. In 2016 zal volgens het IMF de economie van Rusland nog ongeveer 1 procent extra krimpen. Pas in 2017 zal er volgens deze instantie weer een herstel kunnen plaatsvinden van de economie van Rusland.

Reactie Technisch Werken
De ‘situatie’ met betrekking tot Oekraïne en de Krim is voor Rusland één groot fiasco gebleken. Hoewel de annexatie van de Krim snel was verlopen is de nasleep enorm. Daar komt voor Rusland ook nog de inmenging bij de gewapende strijd in Oost-Oekraïne bij. Het word steeds duidelijker dat Rusland inderdaad de rebellen in Oekraïne steunt of heeft gesteund. Dit is wereldwijd politiek onverteerbaar en dat merkt Rusland aan de sancties. Uiteraard past het land tegensancties toe maar daarmee treft ze niet alleen de exporterende landen. Het aanbod van producten in Rusland zal ook beperkter worden. Natuurlijk komen er ook producten van Russische bodem maar daarmee wordt de wereldwijde diversiteit aan producten niet gecompenseerd.

De politieke koers van Rusland is de afgelopen tijd nog niet gewijzigd. Dat blijkt onder andere uit de bijzondere houding van Rusland met betrekking tot de vliegramp van de MH-17. Rusland opent vooral kritiek op de internationale aanpak rondom deze situatie maar toont zich daarnaast niet coöperatief in het opsporen en berechten van de daders. Dit zorgt er voor dat de landen waar de slachtoffers vandaan komen nog sterkere vermoedens krijgen dat Rusland een aandeel heeft gehad in het neerhalen van MH-17. Voor Rusland wordt de situatie alleen maar lastiger. De politiek maakt de economie stuk en met een goede propagandamachine weet Rusland haar bevolking nu nog te bespelen maar voor hoe lang nog?