Roofvogels worden vanaf 2016 ingezet als dronekillers

Drones zijn kleine onbemande vliegtuigjes waarmee men recreatief of soms ook vanuit commercieel belang vluchten kan uitvoeren. Men kan deze kleine vliegtoestellen onder andere uitrusten met een camera om bewegende beelden te maken of om foto’s te maken. Drones zijn zeer populair, branchevereniging Darpas schat dat er in Nederland tussen de 100.000 en 125.000 worden gebruikt. Hoewel drones populair zijn kan men niet zeggen dat iedereen er veilig mee omgaat. Er zijn verschillende mensen gewond geraakt doordat ze zijn geraakt door een drone. Verder is een drone gevaarlijk voor vliegverkeer. Als een drone in de turbine komt van een vliegtuig kan dat ernstige gevolgen hebben. Daarom gaat staatssecretaris Sharon Dijksma  van Infrastructuur en Milieu de regels voor het gebruik van recreatieve drones aanscherpen.

Roofvogels tegen drones
Het aanscherpen van de regels voor het gebruik van drones is natuurlijk een begin. Als men de regels aanpast zal niet iedereen daar gehoor aan geven. Sommige mensen luisteren bewust of onbewust niet naar de nieuwe regels en zullen toch gevaar kunnen veroorzaken met hun drone. Daarom heeft de overheid nagedacht over oplossingen. Deze oplossingen worden op dit moment gevonden in de natuur.

Arenden zijn sterke roofvogels die een goed zicht en een jachtinstinct hebben. Op dit moment worden deze imposante roofdieren getraind om een drone te zien als een prooi. Een arend kan een drone in de lucht met zijn klauwen vangen. Daarna brengt deze roofvogel de prooi naar de grond op een rustige plek. Op zondag 11 september ’16 maakte Dennis Janus van de politie bekend dat de eerste roofvogels in Nederland al geslaagd zijn voor hun ‘examen’. Deze roofvogels mogen nu worden ingezet in de strijd tegen drones op en rond de Nederlandse luchthavens.

De roofvogels die door de politie worden gebruikt zijn nog niet van de politie zelf. In plaats daarvan zijn de roofvogels van een particuliere organisatie. Deze vogels worden ingezet totdat er voor de politie zelf vogels zijn opgeleid om drones te vangen. Op dit moment heeft de Nederlandse politie kuikens van een Amerikaanse zeearend aangeschaft. Deze wil de politie gaan trainen. Als dat goed lukt zal men deze dronekillers in de zomer van 2017 kunnen inzetten om te jagen op drones. Uiteraard zal de politie ook een aantal van haar manschappen moeten opleiden tot vogelgeleiders.

Reactie van Technisch Werken
Drones worden al een tijd gebruikt in het Nederlandse luchtruim. Toch kun je niet zeggen dat je ze heel veel ziet. Heel af en toe zie je eens mensen een drone in de lucht oplaten. Meestal is dat met de beste bedoelingen maar een drone kan in de handen van verkeerde of onnadenkende mensen een zeer gevaarlijk vliegend projectiel zijn. De drone kan niet alleen vliegverkeer in gevaar brengen maar ook al het overige verkeer in Nederland. Dat komt omdat men geen drones verwacht en omdat drones door de lucht verplaatst kunnen worden en daardoor een enorme bewegingsvrijheid hebben. Een drone kan daarom ook voetgangers raken of fietsers met alle gevolgen van dien. Geen wonder dat er verschillende stemmen in de politiek pleiten voor een vliegbewijs voor drones. De drone zelf zal overigens ook steeds verder ontwikkelen. Nu vliegen deze objecten nog vrij langzaam maar dat kan in de toekomst wel eens veranderen. Hoe haal je een drone uit de lucht die nog sneller is dan een roofvogel?