Robotisering kost minder banen dan gedacht aldus de WRR

De automatisering in het Nederlandse bedrijfsleven neemt toe. Doormiddel van digitalisering worden veel administratieve processen overgenomen van werknemers. Computers krijgen een nog belangrijker rol in de samenleving en in organisaties. Daarnaast worden in steeds meer fabrieken robots geplaatst om de fysieke werkzaamheden van werknemers te verlichten of zelfs geheel over te nemen. Het invoeren van robots in bedrijven noemt men ook wel robotisering.
De afgelopen jaren sprak men vaak de vrees uit dat digitalisering en robotisering slecht zou zijn voor de werkgelegenheid, immers door de invoering van robots zijn er minder werknemers nodig. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) kwam op 8 december 2015 met een geruststellend bericht. Deze raad gaf aan dat de robotisering en digitalisering de komende jaren naar verwachting minder banen gaat kosten dan men aanvankelijk had gevreesd.

Technologische ontwikkelingen
Volgens de WRR zullen er minder banen verdwijnen door de technologische ontwikkelingen. De raad geeft echter wel aan dat het werk in Nederland zal veranderen door de nieuwe technieken die worden ingevoerd. De WRR heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van digitalisering en robotisering. Volgens de WRR is het onwaarschijnlijk dat in de komende twintig jaar de helft van de banen zal verdwijnen door digitalisering en robotisering. Volgens de raad komen er namelijk ook nieuwe banen bij door de technologische ontwikkelingen.

In Nederland wordt nog weinig geïnvesteerd in robots. Hierdoor gaat de robotisering van werkzaamheden langzaam. Daarnaast pakt de algehele robotisering in het bedrijfsleven anders uit dan men had verwacht. De vraag is of de robotisering wel overal even sterk wordt ingevoerd. Er zullen ook bedrijven zijn die minder gaan robotiseren dan verwacht.

Reactie van Technisch Werken
Robotisering is alleen efficiënt als men de kosten daarvan kan terugverdienen. De ontwikkeling van robots kost geld en de installatie en het onderhoud daarvan ook. Er zijn robots die meerdere taken kunnen uitvoeren maar er zijn ook robots die slechts één taak kunnen verrichten. De inzetbaarheid van robots is afhankelijk van de mogelijkheden die robots hebben. Robots die beperkt ingezet kunnen worden maken een bedrijf ook kwetsbaar. Als klanten interesse verliezen in een bepaald product kan een robot, die de bewerking van dit product uitvoert, overbodig worden.

Dit kost een bedrijf geld. Als het machinepark voortdurend moet worden aangepast zal een bedrijf haar bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen. Robots kunnen een onderdeel vormen van lean-management doordat robots vaak een constante hoeveelheid produceren tegen een constant kwaliteitsniveau.

Wanneer maatwerk echter een rol gaat spelen zullen veel robots minder geschikt zijn in de productie. Een robot doet namelijk datgene waarvoor deze is geprogrammeerd. De afmeting van de robot en de vormgeving van de robot beperken de robot vaak om geheel nieuwe ‘taken’ uit te voeren. Een mens is wat dat betreft veel flexibeler in de uitvoering van werkzaamheden. Nederland moet zich gaan afvragen of wij een massaproductieland moeten gaan worden of een land met specialistische producten.