Robotisering in chirurgie wordt door veel mensen geaccepteerd in 2017

Ruim de helft van de patiënten zouden er geen problemen mee hebben als ze voor een deel behandeld zouden worden door robots of een andere vorm van kunstmatige intelligentie. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door PwC in verschillende landen in de wereld. In totaal namen 11.000 mensen deel aan het onderzoek. Deze respondenten kwamen uit twaalf verschillende landen. Ook in Nederland hebben mensen deelgenomen aan het onderzoek. Ook bij deze Nederlandse respondenten is de bereidheid om door een robot geholpen te worden onder patiënten toegenomen.

Sander Visser de leider van de health care praktijk van PwC geeft aan dat ruim de helft van de patiënten kunstmatige intelligentie en robots verwelkomt in de gezondheidszorg. Ongeveer 39 procent van de patiënten wenst echter niet geholpen te worden door robots en kunstmatige intelligentie. De patiënten die wel open staan voor robotisering in de chirurgie en de overige medische sector vinden het vooral van belang dat de technologie er voor zorgt dat de diagnoses en testen daardoor beter en sneller worden uitgevoerd. De effectiviteit en kwaliteit moeten voorop staan en niet het besparen van kosten. Desondanks zijn veel mensen ook bang dat menselijke waarden en een persoonlijke benadering door de robotisering minder aan de orde zullen komen.

In West-Europa denkt men op dit gebied nog redelijk conservatief. In opkomende economieën is er volgens het onderzoek meer bereidheid om deze technieken in de gezondheidszorg toe te laten. Dit komt omdat de gezondheidszorg in opkomende economieën nog meer in ontwikkeling is. Mensen in deze landen hebben daardoor nog een flexibele houding ten opzichte van de gezondheidszorg. Daardoor zijn ze bereid om nieuwe technologie en nieuwe ontwikkelingen open tegemoet te treden en sneller te accepteren. In landen zoals Nederland en België heeft men een minder open houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg die er toe leiden dat robots het werk van de medische personeelsleden overnemen. Voor operaties zullen robots in de toekomst echter een steeds belangrijkere rol spelen. Dit heeft onder andere te maken met een krapte aan personeel in de medische sector.