Rijksbouwmeester benadrukt belang circulair en gasloos bouwen in 2018

Floris Alkemade is benoemd tot ‘De architect des Konings’ en mag zich de komende vijf jaar lang bemoeien met het vastgoed van het Rijk en de ruimtelijke ordening in Nederland. In een interview met nieuwswebsite NU.nl geeft Alkemade aan wat zijn toekomstvisie is over architectuur in Nederland. Daarin wordt duidelijk dat hij maatschappelijke thema’s op de agenda wil zetten en wil aanpakken met radicale architectuur.

Relevante opgaven
Volgens Alkema is er niet vaak een generatie in Nederland geweest met zoveel “relevante opgaven”. Hij benoemd belangrijke onderwerpen zoals de klimaatverandering en alles wat daaruit voortvloeit op het gebied van verduurzaming, klimaatbewust bouwen, CO2 reductie en energietransitie in de bouw. Ook de vergrijzing en de vluchtelingenproblematiek worden als belangrijke onderwerpen genoemd door de heer Alkema. Er zijn bovendien ook grenzen waar we tegenaan lopen in de landbouwsector. Ondanks de soms moeilijke opgaven is er in Nederland wel een optimisme en enthousiasme dat Nederland ook kenmerkte tijdens de moeilijke wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Deze gevoelens waarbij men gezamenlijk de schouders er onder zet zijn ook nu weer gerechtvaardigd volgens de nieuwe Rijksbouwmeester.

Gasloos wonen
In de bouw vind een energietransitie plaats. Dat betekent dat men afscheid neemt van bepaalde energievoorzieningen. Er is sprake van een transitie van vervuilende fossiele brandstoffen naar schone en hernieuwbare energie die uit natuurlijke bronnen zoals windkracht, zonlicht en aardwarmte wordt gewonnen. Deze hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijk en zorgen bovendien voor nauwelijks CO2 uitstoot. Juist de uitstoot van CO2 moet worden beperkt omdat dit een belangrijk broeikasgas is dat zorgt voor de opwarming van de aarde. Door de CO2 emissie van woningen en utiliteit te reduceren kan men duurzaam wonen. Dat betekent in de praktijk dat men een oplossing moet vinden voor aardgas. In plaats van aardgas moet men andere energiebronnen of verwarmingsbronnen inzetten. Hierbij kan men denken aan warmtepompen of aan stadsverwarming. Deze energiebronnen moeten meer worden toegepast in de bouw. Dat blijkt in de praktijk echter nog nauwelijks te gebeuren. Er worden in veel nieuwe woningen nog gewoon HR gasgestookte cv-installaties aangebracht.

Circulair bouwen
Circulair bouwen is ook een term die meer in opkomst is in de bouw. Hierbij gaat het om het nuttig en effectief gebruiken van materialen en voorzieningen in de bouw. De focus ligt op het reduceren van afval en het gebruik en hergebruik van grondstoffen. De mens moet tijdens het bouwen rekening houden met het milieu en ook de afvalstroom in de daten houden. Zo is het kappen van oerwouden voor grondstoffen (hardhout) voor de Nederlandse bouw niet bepaald duurzaam en milieubewust. Er moeten keuzes worden gemaakt en volgens Alkema moeten de keuzes in de bouw meer vanuit een maatschappelijk en milieubewust oogpunt worden gemaakt.