Reorganisatie Tata Steel Nederland wordt niet versneld doorgevoerd in 2020

Staalproducent Tata Steel Nederland heeft dinsdag 19 mei 2020 een poging ondernomen om de onrust onder werknemers weg te nemen. Door het naderende vertrek van directievoorzitter Theo Henrar zijn veel werknemers bang dat de geplande reorganisatie nu sneller zal plaatsvinden. De directievoorzitter zorgde er de afgelopen tijd voor dat een reorganisatie zoveel mogelijk werd uitgesteld. Hij bleef hameren op het belang van de vestiging en dat zorgde voor respect bij het personeel maar ook bij de vakbond FNV.

De werknemers hebben hun ongenoegen onder andere laten blijken door een toeterprotest bij de ingang van het bedrijf. Tientallen werknemers deden hier aan mee. Volgens de medewerkers zal Tata Steel het reorganisatieproces versneld doorvoeren omdat de directievoorzitter gaat vertrekken. Eerder werd bekend gemaakt dat dit vertrek op basis van overleg tot stand is gekomen. De vakbond FNV is echter van mening dat de directievoorzitter is ontslagen. Werknemers zijn niet tevreden over deze gang van zaken. Tata Steel geeft in een reactie dat de vrees van de werknemers ongegrond is.

“Het vertrek van Theo Henrar betekent geen versnelling van het doorvoeren van het voorgenomen organisatieontwerp binnen de transformatieplannen” aldus een woordvoerder van de staalproducent. Hij voegde er aan toe: “we hebben al eerder gecommuniceerd dat we de start van de consultatiegesprekken met de werknemersvertegenwoordiging uitstellen vanwege de coronacrisis, tot na 1 juli 2020. Dit blijft ongewijzigd”. Volgens Tata Steel zullen er tijdens de aangekondigde reorganisatie geen gedwongen ontslagen vallen.