Rekentools voor Hypotheken vaak onnauwkeurig in 2017

Als je een huis zou willen kopen komt al snel de vraag naar voren hoeveel je kunt lenen. Vooral in een aantrekkende huizenmarkt willen veel potentiële kopers zo snel mogelijk antwoord op deze vraag. Daarvoor maken veel mensen gebruik van zogenaamde rekentools voor hypotheken. Dit zijn calculatieprogramma’s die vaak zijn ingebouwd op websites van banken en andere hypotheekverstrekkers. Het is natuurlijk belangrijk dat deze rekentools een zo duidelijk mogelijk beeld geven van de hypotheekmogelijkheden van de potentiële koper. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval te zijn volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Onderzoek Vereniging Eigen Huis
De Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek uitgevoerd waarbij de rekentools van verschillende hypotheekverstrekkers werden beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat veel van deze calculatieprogramma’s op websites van banken, verzekeraars en hypotheekketens bij het berekenen van hypotheken voor bepaalde doelgroepen onnauwkeurig zijn. Vooral bij het berekenen van de maximale hypotheek voor 55-plussers zitten verschillende hypotheekcalculators er vaak tienduizenden euro’s naast. VEH pleit er voor dat de financiële dienstverleners hun rekenmodules direct gaan verbeteren zodat potentiële hypotheeknemers geen verkeerde voorstelling van zaken krijgen.

Onderzoek online-hypotheekrekentools
In totaal werden door VEH in totaal 34 online-hypotheekrekentools getoetst. Deze rekentools werden vergeleken met de uitkomsten die gebaseerd zijn op de officiële leennormen van hypotheken. Verschillende banken hypotheekketens, banken en verzekeraars hebben volgens de Vereniging Eigen Huis calculatieprogramma’s op de website staan waarbij het pensioeninkomen van ouderen vaak tot verkeerde uitkomsten leidt. De hypotheekbedragen die deze leeftijdsgroep volgens de calculatieprogramma’s zouden kunnen lenen kunnen wel 40.000 euro de officiële leennormen liggen. Voor veel vijftigplussers lijkt het verhuizen daardoor onbereikbaar. Van de 34 onderzochte hypotheekcalculators geven twintig een fout antwoord en daarnaast geven zes van deze calculators geen resultaat.

Pensioen en hypotheek
Personen in de leeftijd van 56 jaar komen in een bijzondere financiële situatie terecht. Vanaf deze leeftijd moet bij een hypotheekberekening rekening worden gehouden met toekomstig pensioeninkomen. Vanaf de AOW-leeftijd gelden dan ruimere leennormen. Wanneer deze richtlijnen niet zijn verwerkt in de hypotheekrekentools zijn de uitkomsten waardeloos volgens de VEH.