Regeerakkoord 2017 over zzp’ers

Het kabinet van VVD en PvdA heeft getracht met de afschaffing van de VAR-verklaring en de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties, ook wel wet DBA genoemd, een oplossing te vinden voor het zzp-vraagstuk. Dit is echter volgens verschillende partijen niet of onvoldoende gelukt. Met name op het gebied van de handhaving staat de Nederlandse overheid voor een probleem. Hoe kun je zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers aansprakelijk stellen als er nog zoveel onduidelijk is over de wet-DBA? Voor zelfstandigen zonder personeel zou duidelijkheid moeten worden geboden door het nieuwe kabinet. Ook zou er een verplichte verzekering voor zzp’ers moeten komen. Daardoor zijn zzp’ers verplicht beschermd tegen het wegvallen van hun inkomen als ze niet in staat zijn om hun werk als zelfstandige uit te voeren.

Onduidelijkheid door VAR-verklaring
De Verklaring Arbeidsrelatie zou duidelijkheid moeten verschaffen over de arbeidsrelatie die tussen de zzp’er en de opdrachtgever tot stand is gekomen. Medio 2016 werd deze wet vervangen door de wet Deregulering Arbeidsrelaties. Deze wet moest het voor de overheid, de zzp’er en de opdrachtgever eenvoudiger maken om inzicht te krijgen in de arbeidsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever. Daarvoor werd gebruik gemaakt van zogenaamde modelovereenkomsten die ingevuld moesten worden en aan de belastingdienst worden verstrekt.

Is er sprake van een opdracht of is de tewerkstelling van de zzp’er in feite een vorm van loondienst waarbij de zzp’er eigenlijk als werknemer wordt beschouwd en zodanig wordt behandeld door de opdrachtgever? Dit laatste is misbruik maken van de wet- en regelgeving aldus de overheid. Daarom heeft deze werkwijze fiscale consequenties. Zowel de opdrachtgever die dan in feite als werkgever wordt aangemerkt als de zzp’er die feitelijk als werknemer wordt beschouwd zullen die consequenties moeten merken aldus de huidige wetgeving. Toch is er veel onduidelijk. Daarom zal het kabinet Rutte III de VAR-verklaring vervangen. In plaats daarvan komt de zogenaamde Opdrachtgeversverklaring.

Opdrachtgeversverklaring zzp
Inderdaad na de VAR-verklaring, de wet DBA en de modelovereenkomsten wordt nu een nieuw middel ingezet namelijk de “opdrachtgeversverklaring”. De opdrachtgeversverklaring klinkt misschien nog wel het meest eenvoudige als je deze benaming vergelijkt met de eerdere middelen die door de overheid zijn ingevoerd aangaande het zzp-vraagstuk. De opdrachtgeversverklaring zou in een webmodule beschikbaar worden gesteld. In deze webmodule kan doormiddel van een aantal duidelijke vragen opheldering worden gegeven over de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en werknemer. De wet DBA wordt door de opdrachtgeversverklaring vervangen. Hierdoor wordt duidelijk dat ook het nieuwe kabinet het zzp-vraagstuk wil oplossen door de bestaande wet- en regelgeving te vervangen.

Regelgeving voor zzp’ers
Er ontstaat een nieuwe wetgeving en regelgeving voor zzp’ers. Zo wordt het ondernemerschap vastgelegd in het wetboek. Daarnaast wordt ook vastgelegd dat zzp’ers die minder dan 15 tot 18 euro per uur factureren per uur niet meer als zzp’ers worden beschouwd. Vooral deze laatste maatregel is opvallend. Als een zzp’er langer dan drie maanden bij een werkgever een opdracht uitvoert dan moet hij of zij daarvoor minimaal tussen de 15 en 18 euro per uur moet kunnen factureren. Als bedrijven minder geld zouden willen betalen dan zou de werkgever de desbetreffende persoon in loondienst moeten nemen. De persoon wordt dan een werknemer en bouwt dan vakantiegeld op. Ook zou deze werknemer net als alle andere werknemers verzekerd zijn en meegaan in de pensioenopbouw. Deze maatregel zorgt er voor dat zzp’ers in feite niet meer als concurrent kunnen worden beschouwd van werknemers. Werknemers die dus voor hele lage tarieven werken zullen dus over moeten gaan op een dienstverband als werknemer. Het voordeel is wel dat deze groep  verzekerd is en verder ook met alle zekerheden van werknemers te maken krijgt. Dit zorgt voor “gezonde verhoudingen op de arbeidsmarkt” geeft bijvoorbeeld arbeidseconoom Ronald Dekker van de Universiteit van Tilburg aan.