Rechter verplicht Shell om CO2 emissie in 2030 te verlagen met 45 procent ten opzichte van 2019

Shell is al jaren bekend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van olie en gas. Het bedrijf heeft in het winnen en produceren van aardolie en aardgasproducten een belangrijke rol in de wereld van de petrochemie. Toch is het tij de afgelopen jaren voor dit bedrijf gekeerd. Nu iedereen de focus legt op verduurzaming wordt het voor Shell steeds lastiger om haar bedrijfsvoering op dezelfde manier voort te zetten. Shell probeert al om een steeds groter aandeel te krijgen in duurzame energie. Dit doet het bedrijf door meer te investeren in windmolens en ook op het gebied van zonnestroom beweegt het bedrijf zich. Desondanks heeft het bedrijf een grote CO2 emissie.

Meer bedrijven kunnen gedwongen worden om CO2 emissie te beperken?

De gigant Shell kreeg vorige week echter een behoorlijke klap te verwerken. Toen werd er namelijk door de rechter bepaald dat Shell meer moet doen om de CO2 emissie van het bedrijf terug te dringen. Binnen negen jaar moet de emissie van CO2 dalen met 45 procent ten opzichte van de CO2 emissie die het bedrijf in 2019 had. Naast deze zware doelstelling moet Shell haar afnemers en leveranciers stimuleren om zo duurzaam mogelijk te werken. Aan deze doelstelling is geen percentage verbonden. Desondanks is er wel sprake van een “zwaarwegende inspanningsverplichting” voor het olie- en gasbedrijf op dit gebied. Nu de rechter deze uitspraak heeft gedaan richting Shell is de kans groter dat ook andere bedrijven in de olie- en gasindustrie meer moeten doen om de CO2 emissie te beperken. De kans dat er meer uitspraken van rechters worden gedaan op dit gebied is groot.