Reactie coalitie en oppositie op sneuvelen stroomwet december 2015

Dinsdagavond 23 december 2015 werd de Stroomwet door een krappe meerderheid in de Eerste Kamer weggestemd. Deze wet moest er voor zorgen dat de aanleg van windmolenparken op zee mogelijk is. De wet is door minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de Kamer voorgelegd maar de Kamerleden konden zich niet allemaal vinden in de inhoud van de wet. Met name het feit dat in deze wet de  voorgenomen splitsing van energiebedrijven Eneco en Delta is gekoppeld aan de uitbreiding van het aantal windmolens op zee.

Onenigheid
Een groot deel van de Kamer is het niet eens met de splitsing van splitsing van energiebedrijven Eneco en Delta. Zij willen dat andere Europese landen ook hun energiebedrijven gaan splitsen. Minister Kamp wil dat echter niet afwachten. Minister Kamp name een risico met het voorleggen van de wet Stroom aan de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hebben de coalitiepartijen namelijk geen meerderheid. Minister Kamp probeerde de overige partijen wel onder druk te zetten door te beweren dat het afkeuren van de wet de plannen van het Energieakkoord zou vertragen.

Reactie coalitie Tweede Kamer
De coalitie reageerde zeer verontwaardigd op het afkeuren van de wet door de Eerste Kamer. Alleen D66, GroenLinks en SGP boden steun aan de coalitiepartijen. De overige partijen deden dit niet. PvdA-leider Diederik Samsom gaf een reactie op Facebook: “Zo opzichtig marchandeerde de eerste Kamer nog niet met haar rol in ons parlementaire bestel. Staatsrechtelijke sabotage over de rug van duurzame energie. Treurig”, aldus Samsom. Ook VVD-Kamerlid André Bosman reageerde ontstemd. Hij noemde het wegstemmen van de wet door de meerderheid in de Senaat “bizar”. Daarnaast gaf hij aan dat de tegenstem gevolgen heeft voor de ambities van Nederland op het gebied van duurzame energie. Volgens hem hebben bedrijven in Nederland zich er voor ingezet om vanaf 1 januari aan de slag te gaan met de regelingen uit de nieuwe wet.

Reactie oppositie Tweede Kamer
Een groot deel van de Eerste Kamer wilde met een tegenstem “een signaal” afgeven aan minister Kamp. Ze wilden met dit signaal aangeven dat de splitsing van energiebedrijven niet gewenst is. SP-Kamerlid Eric Smaling gaf minister Kamp zelf de schuld van het sneuvelen van het wetsvoorstel. Smaling gaf aan: “De minister zorgt willens en wetens voor vertraging van zijn eigen Energieakkoord”. Daarnaast noemde hij de houding van de minister “powerplay van de verkeerde soort”.  Agnes Mulder van het CDA geeft eveneens aan dat de ambitie om windmolenparken op zee aan te leggen door eigen toedoen van de minister vertraging heeft opgelopen. Er moet snel een nieuwe wet komen.

Reactie van Technisch Werken
Het is overduidelijk dat minister Kamp zich heeft vergist in de Eerste Kamer. Hij had in de wet de koppeling niet moeten maken tussen de aanleg van windmolens op zee en de splitsing van energiebedrijven. Dit is namelijk voor zover ik kan lezen het enige punt waarop de wet is afgekeurd. Als hij de ongewenste splitsing uit de wet verwijderd is de kans groot dat de wet alsnog wordt aangenomen. Hij moet aan het einde van 2015 nog flink aan de slag door zijn onverstandige houding.