Rapport commissie-Borstlap zorgt voor veel discussie in de politiek in februari 2020

Het rapport dat de commissie-Borstlap heeft geschreven bevat aanbevelingen over de arbeidsmarkt in Nederland. Dit rapport werd echter niet door iedereen met veel enthousiasme ontvangen. De opstellers van het rapport hadden de hoop dat het advies als geheel zou worden omarmd maar dat viel tegen. Afgelopen woensdag werd een debat over het rapport gehouden. Volgens veel politieke partijen gaan de adviezen in het rapport veel te ver. Zo zou het deeltijdontslag waarover in het rapport wordt gesproken op veel weerstand stuiten. Ook het duurder maken van zelfstandigen zonder personeel stuit op weerstand hoewel de zzp’ers op dit moment niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans vallen.

Het lijkt er dus op dat men in de Tweede Kamer ook weer gaat struikelen over de zzp-wetgeving. Ook op het gebied van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden lijkt het met name stuk te lopen op het gebied van zelfstandigen zonder personeel. Op de één of andere manier wordt voor zzp-ers altijd weer een uitzondering gemaakt. De overheid kan de enorme toestroom aan zzp-ers niet bepaald als een positieve ontwikkeling beschouwen aangezien de flexibilisering van de arbeidsmarkt juist als een groot probleem wordt gezien. De flexibilisering wordt met name besteden door uitzendorganisaties en uitzendpersoneel zoveel mogelijk te belemmeren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling aangezien juist de uitzendbureaus een belangrijke springplank kunnen leveren voor werkzoekenden die graag weer aan het werk willen in een instroomfunctie.

Veel linkse partijen zijn tegen het afzwakken van vaste contracten. De partijen PvdA, GroenLinks en de SP zijn fel tegen iedere vorm van een minder goede ontslagbescherming voor arbeidskrachten. Het is niet goed om de arbeidsduur van vaste krachten eenzijdig aan te passen. Dat zorgt er juist niet voor dat de positie van werkzoekenden zekerder wordt. Dit bericht heeft PvdA-leider Lodewijk Asscher namens de PvdA bekend gemaakt.