Rabobank heeft in eerste helft 2023 haar nettowinst bijna verdubbeld

Over de eerste zes maanden van 2023 heeft de Rabobank haar winst bijna weten te verdubbelen. Net als de andere grote banken ING en ABN AMRO is een groot deel van deze winstverhoging toe te schrijven aan de verhoging van de rente-inkomsten. De Rabobank had over de eerste twee kwartalen een winst weten te behalen van 2,5 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar kwam deze winst uit op 1,3 miljard euro.

Ook de ING en ABN AMRO hebben begin augustus bekend gemaakt dat ze hun kwartaalwinst bijna hadden verdubbeld door de hogere rente die ze hebben doorberekend aan consumenten. Het blijkt dat vrijwel alle banken de ECB renteverhogingen hebben gebruikt om geld te verdienen. Consumenten moeten meer rente betalen over hypotheekproducten maar ook over andere leningen.

Aan de andere kant krijgen consumenten nog nauwelijks meer rente over hun spaarsaldo. Die rente komt medio augustus 2023 bij de meeste banken te liggen rond de 1,5 procent. Dat staat in schril contrast met de rentes die worden gevraagd over leningen van banken. Het verschil vormt een deel van de winst van de bank. Geen wonder dat die winst zo hoog is geworden.