Project CO2opslag onder Noordzeebodem in 2017 onzeker

Momenteel is er in theorie een plan om CO2 op te slaan onder de bodem van de Noordzee. Dit project blijft echter de komende tijd nog in theorie bestaan. De uitvoering van het project is echter nog onzeker. Er zijn verschillende partijen die besloten hebben om toch niet meer mee te doen. Onder de partijen die afhaken vallen de kolencentrales van Uniper en ENGIE die op de Maasvlakte staan. Deze bedrijven zouden niet langer met het project willen meedoen. Volgens de bedrijven is het project namelijk veel te duur. Dit werd dinsdagavond 27 juni 2017 gemeld op RTV Rijnmond.

De bedrijven hebben echter al subsidie van de Nederlandse overheid ontvangen om te verduurzamen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken overweegt nu om deze subsidiebedragen terug te halen van deze bedrijven. In totaal heeft de overheid ongeveer 150 miljoen euro in het project geïnvesteerd. Verder wordt er naar nieuwe bedrijven gezocht in de haven van Rotterdam. Er moeten namelijk nieuwe bedrijven deelnemen aan het project om het project te laten slagen.

Pex Langenberg een wethouder van Rotterdam heeft Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur onder zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft in een brief aan de gemeenteraad duidelijk aangegeven dat de gemeente niet gaat over het sluiten van kolencentrales. Als de bedrijven echter de mogelijkheden niet benutten om de schadelijke emissie van CO2 te beperken dan zal dit wel invloed moeten hebben op het sluiten van de kolencentrales.