Producentenvertrouwen staat op min 8,7 in juli 2020

Hoewel producenten in Nederland voorzichtig positief zijn over de verwachte bedrijvigheid is het producentenvertrouwen nog niet op het niveau van voor de economische crisis die ontstaan is door de corona-uitbraak. De corona-uitbraak heeft grote gevolgen gehad voor producenten. Consumenten zijn minder geld uit gaan geven en de productie van veel goederen ging achteruit. Toch blijkt ook deze negatieve ontwikkeling weer voorbij te gaan. De economische dip is slechts tijdelijk. Producenten verwachten dat er langzaam maar zeker meer wordt geproduceerd en verkocht. Veel consumenten hebben hun aankoopgedrag veranderd door de coronacrisis. Het uitstellen van aankopen betekent niet automatisch het annuleren van kopen.

Er kan dus een inhaalslag plaatsvinden voor veel bedrijven. Deze inhaalslag kan er voor zorgen dat bedrijven het ook weer drukker gaan krijgen. Dat betekent dus meer bedrijvigheid. Dat is een belangrijke factor die ook het vertrouwen van consumenten en producenten kan ondersteunen. Het vertrouwen van producenten zit in de ligt. In de maand juni lag dit vertrouwen nog op min 15,1 punt. In de maand juli was het producentenvertrouwen minder laag namelijk min 8,7 punt. Dat is nog lang geen nul-punt wat betekent dat veel producenten nog negatief zijn over de toekomst. Toch kruipt het producentenvertrouwen wel langzaam maar zeker richting de nul. Er wordt overigens gesproken over een indexcijfer. Het gaat dus niet om percentages. Bij een indexcijfer van nul is het aantal pessimisten en optimisten tussen de producenten precies gelijk. Als men kijkt naar de afgelopen twintig jaar dan komt het gemiddelde maar net boven de nul punten uit. Het gemiddelde is namelijk net een plus 0,5 punt.