Privacywet zorgt voor ruim 7.000 klachten in 2018

De nieuwe privacywet moet er voor zorgen dat de persoonsgegevens van mensen beter worden beschermd. Inmiddels zijn er meer dan zevenduizend klachten binnengekomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit staat in het dagblad Trouw. De vragenlijn die voor de privacywet werd open gezet is inmiddels meer dan tienduizend keer gebeld. Zowel burgers als organisaties hebben de vragenlijn voor de privacywet geraadpleegd met betrekking tot de wet en regelgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens zou volgens Trouw druk bezig zijn met het analyseren van alle tips, klachten en vragen. Tijdens deze analyse wordt er door de AP naar verbanden gezocht. Er wordt gekeken naar welke klachten en knelpunten vaak worden genoemd. Daarbij wordt ook gekeken naar het belang van deze problemen. Op basis daarvan wordt een prioriteitenlijst gemaakt waarin de problemen die als eerste moeten worden opgelost bovenaan komen te staan.

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is van kracht gegaan op 25 mei. Vanaf dat moment moeten bedrijven en instanties zich houden aan de bepalingen die in de privacywet zijn opgenomen. Elk land heeft toezichthouders met betrekking tot de naleving van de privacywet. In Nederland is de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie heeft ook zicht op de klachten en problemen die er ontstaan vanwege de implementatie en handhaving van de wet.

Veel kleine organisaties merken de gevolgen van de wet maar ook scholen en kinderopvangorganisaties ervaren duidelijk belemmeringen. Bijvoorbeeld met het publiceren van foto’s van kinderen en ouders. De eerste officiële evaluatie van de AVG staat voor januari 2019 gepland volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze evaluatie is ingevoerd omdat de Tweede Kamer hier via een motie om gevraagd.