Prijs voor 1 ton CO2-emissie is op recordhoogte beland op dinsdag 4 mei 2021

Afgelopen dinsdag 4 mei 2021 kwam de prijs voor 1 ton CO2-uitstoot op een recordhoogte. Toen kwam de prijs uit op 50 euro. De afgelopen jaren zijn CO2 emissierechten actief verhandeld. Dat zorgde er voor dat de prijs voor CO2 emissierechten omhoog is gegaan. De CO2 rechten kunnen door bedrijven worden verkocht wanneer de bedrijven minder CO2 uitstoten dan de hoeveelheid CO2 waar ze rechten voor hebben gekregen. Bedrijven die echter meer CO2 uitstoten dan waar ze recht ophebben moeten meer rechten inkopen om CO2 uitstoten.

Geen rechten kopen maar CO2 emissie beperken

Nu Europa langzaam maar zeker de coronacrisis overwint wordt er meer handel gedreven en wordt er meer geproduceerd. Bedrijven krijgen het drukker waardoor er ook meer CO2 wordt uitgestoten. Er zijn echter ook bedrijven die investeringen hebben gedaan op het gebied van het afvangen van CO2 of op een andere manier de emissie van CO2 hebben beperkt. Dat zorgt er voor dat sommige bedrijven minder CO2 uitstoten dan waar ze rechten voor hebben gekregen. Dat betekent dat er CO2 rechten kunnen worden verhandeld. De handel in CO2 rechten is bijzonder omdat het feitelijk rechten zijn op vervuiling. Vervuiling kun je dus als bedrijf afkopen. Dat moet niet de bedoeling zijn. Bedrijven zouden er juist alles aan moeten doen om de emissie van CO2 te reduceren.