Personeelstekort in eerste kwartaal 2022 groot aldus UWV

Het personeelstekort in Nederland is nog steeds heel groot. Volgens het UWV zijn er in Nederland in geen enkele beroepsgroep teveel personeelsleden beschikbaar. Er is dus nergens een overschot aan personeel. Dat maakt duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt ook in 2022 heel sterk aanwezig is. het UWV maakte hierover cijfers bekend op woensdag 13 juli 2022. Daaruit kwam in ieder geval naar voren dat in de eerste drie maanden van dit jaar de grootste krapte op de arbeidsmarkt werd gemeten sinds het UWV is gestart met het meten. Dat is ongeveer 20 jaar geleden.

Door het UWV worden een aantal aspecten meegenomen bij het in kaart brengen van de krapte op de arbeidsmarkt. Men kijkt bijvoorbeeld naar de hoeveelheid werkzoekenden in een sector minder dan zes maanden gebruik maken van een WW uitkering. Dit aantal deelt men door het aantal vacatures dat open staat in de beroepsgroep. Zo komt er naar voren dat machinemonteurs en IT-ers gemiddeld zestien vacatures hebben waaruit ze kunnen kiezen. Niet in alle beroepen is de krapte even groot.

Met name in de installatietechniek en elektrotechniek heerst er een enorme krapte aan kandidaten. Ook in andere technische functies is het tekort aan personeel zeer groot. Daarom zijn technische uitzendbureaus en andere spelers op de arbeidsmarkt druk bezig met het zoeken naar kandidaten op internet, sociale media en andere netwerken.