Personeelsbestand in de bouw groeit vier procent in 2019

Het personeelsbestand in de bouwsector is de afgelopen tijd gegroeid. In 2018 groeide het personeelsbestand van de bouw met 4 procent. Ook in 2019 zal het personeelsbestand in de bouwsector gaan groeien. Uit gegevens afkomstig van een inventarisatie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) komt naar voren dat de bouwsector ook in 2019 haar personeelsbestand met vier procent zal zien groeien.

De bouwvraag neemt toe in Nederland aldus het EIB. De bouwvraag is in feite de vraag naar bouwprojecten. Met name in de woningbouw is er meer vraag ontstaan. De vraag naar nieuwbouwwoningen is fors gestegen nu het aanbod aan bestaande woningen in Nederland zo is teruggelopen de afgelopen tijd. Er moeten echter tienduizenden woningen worden bijgebouwd om vraag en aanbod op de woningmarkt in balans te brengen. De kans is klein dat dit op een korte termijn gaat lukken. De bouwbedrijven hebben op dit moment te weinig capaciteit om een dergelijke hoeveelheid extra woningen te bouwen.

Daarom zal er naar oplossingen gezocht moeten worden. het grootste probleem is het tekort aan ervaren vakkrachten in de bouw. Ervaren vakkrachten heb je echter niet zomaar. Voordat iemand een ervaren vakkracht wordt is een gedegen technische opleiding nodig en de nodige praktijkervaring. Daarom zijn verschillende bouwbedrijven in samenwerking met technische scholen en technische uitzendbureaus samenwerkingstrajecten gestart die gericht zijn op het omscholen en bijscholen van werkzoekenden.

BBL opleidingen in de bouw worden steeds populairder. BBL is een vorm van werken en leren en zorgt er voor dat mensen tijdens hun werk een vak leren. Dat zorgt er voor dat bedrijven meer assistenten hebben en dat de assistenten ervaren vakkrachten kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Leren in de praktijk wordt een effectieve oplossing voor zowel bedrijven met een tekort aan personeel als onervaren werkzoekenden die graag een nieuw vak leren.