Personeelsafdelingen krimpen

Personeelsafdelingen krimpen bij Nederlandse bedrijven. Uit een onderzoek dat donderdag 5 september 2013 werd gepubliceerd door organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie is naar voren gekomen dat de afgelopen tien jaar een behoorlijke krimp is opgetreden op personeelsafdelingen. De krimp bij deze afdelingen zou de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim twintig procent zijn.

Volgens organisatieadviesbureau Berenschot en HR Strategie heeft deze krimp vooral te maken met de ontwikkelingen die op dit moment bij veel bedrijven plaatsvinden. Managers en werknemers worden zelf meer verantwoordelijk voor hun eigen vraagstukken met betrekking tot primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Doordat managers veel taken overnemen van HR adviseurs en administratieve krachten ook meer taken op zich gaan nemen is een P&O afdeling voor sommige bedrijven onrendabel.

Gemiddeld werkte er één personeelsmedewerker op 75 arbeidsplaatsen in een organisatie in 2012. Tien jaar daarvoor werkte er nog 1 personeelsmedewerker op 58 arbeidsplaatsen.

Johan van Dam van Berenschot geeft aan dat er ook meer aandacht is voor het automatiseren en verbeteren van personeelsprocessen. ”Daarnaast zijn steeds meer personeelstaken bij het management neergelegd” aldus Johan van Dam.

Bron van bovenstaand nieuwsbericht is: nu.nl

Reactie door P. Geertsma
De afgelopen jaren wordt er meer bezuinigd binnen organisaties. Bedrijven bezuinigen niet alleen op uitvoerende arbeidskrachten. Ook stafpersoneel krijgt met de krimp van een organisatie te maken. Bedrijven kiezen er voor om functieprofielen te verbreden. Managers nemen personeelstaken op zich. Wanneer dit onvoldoende lukt nemen ze ook ZZP-ers in dienst om bepaalde personeelstaken uit te voeren.

Ook uitzendbureaus, werving & selectiebureaus en payroll bedrijven nemen voor een bedrijf veel werkzaamheden uit handen die anders door een personeelsafdeling zouden worden uitgevoerd.