Pensioenfonds ABP wil 50 miljoen investeren in energietransitie in 2019

Het grootste pensioenfond ABP wil een miljoenen beschikbaar stellen voor investeringen in de energietransitie. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, zoals het pensioenfonds voluit wordt geschreven, zou in totaal 50 miljoen beschikbaar stellen voor het ABP’s Nederlands Energietransitiefonds (ANET). Dit bedrag wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid zodat nog meer geld beschikbaar komt om de energietransitie in Nederland te ondersteunen.

Het ABP’s Nederlands Energietransitiefonds
Het investeringsfonds dat ABP heeft opgericht voor de energietransitie is bedoeld voor investeringen in relatief kleine- en innovatieve projecten die gericht zijn op de energietransitie. Ook wordt het fonds gebruikt voor kleine bedrijven die zich richten op het opwekken van energie, de energiedistributie en het beperken van het energiegebruik.

Waterstof
Een aantal interessante ontwikkelingen in de energietransitie worden door het ABP benoemt. Zo is de pensioenorganisatie geïnteresseerd in waterstof. Deze niet-fossiele brandstof zou in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor aardgas mits waterstof op grote schaal kan worden geproduceerd door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Voor het opwekken van waterstof kan men namelijk elektrolyse gebruiken.

Dit proces kost echter veel elektrische energie en deze energie moet uit duurzame energiebronnen worden gehaald wil men waterstof echt als duurzame brandstof kunnen beschouwen. Overigens zullen alle aardgasgestookte cv-ketels dan in de toekomst moeten worden vervangen door een waterstofketel. Een gewone cv-ketel kan in de praktijk niet eenvoudig tot een waterstofketel worden omgebouwd. Daarom moeten de huidige cv-ketels die op aardgas draaien worden omgewisseld door waterstofketels door ervaren installatiemonteurs.

Energieopslag, geothermie en warmtenetten
Andere ontwikkelingen die volgens het ABP interessant zijn in de energietransitie zijn energieopslag, warmtenetten en geothermie. Ook moet er meer aandacht komen voor afvalverwerking en biomassa. Afval moet meer worden beschouwd als grondstof en volledig gerecycled worden om van Nederland een circulaire economie te maken. Verder is er aandacht nodig voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen in Nederland. Als de laadinfrastructuur wordt verbeterd kunnen meer mensen gebruik maken van elektrische voertuigen door heel Nederland.