Peking wil steenkoolverbruik 30 procent verminderen in 2017

In de Chinese hoofdstad Peking is al geruime tijd sprake van smog. Deze ongezonde lucht zorgt er voor dat mensen last krijgen van medische klachten. Een groot deel van de smog is afkomstig van de uitstoot van de steenkolencentrales in het land. Daarom moet de overheid stappen ondernemen tegen de steenkolencentrales om de luchtverontreiniging tegen te gaan. Burgemeester Cai Qi maakte zondag 5 februari 2017 bekend dat het gebruik van steenkool met 30 procent vermindert zal worden in 2017.

Smog
Vooral het noorden en het midden van China hebben last van smog. Tijdens de winter ontstaan er in bepaalde delen van het land dekens van smog die een aantal dagen voor overlast kunnen zorgen. De Chinese overheid heeft meerdere malen aangegeven dat er strenger zal worden opgetreden tegen luchtvervuiling. Ondanks dat is er nog steeds sprake van smog. Daarom zal de overheid nog meerdere stappen zetten in 2017 aldus het staatspersbureau Xinhua.

Steenkoolgebruik reduceren
Het terugdringen van het steenkolengebruik is één van de belangrijke stappen die zal worden ondernomen. Daardoor zal de CO2 uitstoot aanzienlijk dalen. Om dit te bewerkstelligen zullen de inwoners van zevenhonderd dorpen rondom Beijing geholpen worden met de overstap naar schone energie. Het gebruik van steenkool moet in 2017 sterk worden gereduceerd in zes grote districten en in de zuidelijke vlakten van Peking volgens Cai. Als men het gebruik van steenkool met 30 procent weet te verminderen wordt er minder dan zeven miljoen ton aan steenkool verstookt.

Schone auto’s
Naast de reductie van het steenkoolgebruik zullen ook oude motorvoertuigen worden aangepakt. Er zullen in 2017 ongeveer 300.000 verouderde motorvoertuigen in de Chinese hoofdstad uit het verkeer worden gehaald. Daarnaast zal de overheid de aanschaf van energiezuinige auto’s bevorderen.