PBL: woningbezitters verduurzamen huizen niet als de overheid niet voldoende compenseert vanaf 2020

Voor woningbezitters blijkt het in de meeste gevallen niet rendabel te zijn om hun woning te verduurzamen. Dat komt door de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Dat blijkt uit het onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op dit gebied heeft laten uitvoeren. Volgens het PBL zouden veel huishoudens er tientallen jaren over doen om investeringen op het gebied van warmtepompen en zonnepanelen terug te verdienen. Als er geen aanvullend beleid komt vanuit de overheid zullen veel woningbezitters vanuit financiële overwegingen besluiten om hun woning de komende tijd niet te verduurzamen. Dat is ongunstig voor de reductie in het energieverbruik en brengt bovendien het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar. Er zijn een aantal drempels die moeten overwonnen om woningeigenaren te bewegen om hun woningen te verduurzamen. Naast het zogenaamde prijskaartje zijn ook veel regels en subsidies onduidelijk voor woningeigenaren.

Dat zorgt er voor dat woningeigenaren niet in beweging komen. Verder is het zo dat er veel tegenstrijdige informatie op internet te vinden is over de verschillende isolatiemaatregelen die kunnen worden toegepast. Adviezen worden door bedrijven vaak vanuit hun eigen gewin gegeven. Daardoor weet de consument vaak niet wat objectief de beste keuze is. Moet je bijvoorbeeld wel of niet een spouw extra isoleren en waarmee moet je dat doen? Is er een risico op vochtdoorslag enzovoort. Dat is niet alleen het geval bij isolatie maar ook bij het plaatsen van zonnepanelen, vloerverwarming en warmtepompen. In welke gevallen zijn deze investeringen verstandig en in welke gevallen juist niet? Er is veel te veel onduidelijk en de adviseurs op dit gebied zijn zeker niet altijd betrouwbaar. Daarnaast komen veel consumenten er pas na jaren achter welke maatregelen nu echt effect hebben gehad en welke ‘bijwerkingen’ aan de orde zijn geweest.